Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst &Bygg As
Juridisk navn:  Takst &Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92053232
Gjertrudvegen 11A Gjertrudvegen 11A Fax:
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 998550939
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.24%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
17.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.947.000 2.570.000 579.000 280.000 230.000
Resultat: 22.000 88.000 10.000 6.000 -34.000
Egenkapital: 95.000 81.000 2.000 -8.000 -14.000
Regnskap for  Takst &Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.947.000 2.570.000 579.000 280.000 230.000
Driftskostnader -1.925.000 -2.482.000 -564.000 -274.000 -262.000
Driftsresultat 21.000 88.000 14.000 6.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -3.000
Finans 0 0 -4.000 0 -3.000
Resultat før skatt 22.000 88.000 10.000 6.000 -34.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 0 0 0
Årsresultat 13.000 79.000 10.000 6.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 137.000 130.000 169.000 0
Sum omløpsmidler 2.338.000 2.105.000 311.000 168.000 76.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.242.000 441.000 337.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 51.000 -28.000 -38.000 -44.000
Sum egenkapital 95.000 81.000 2.000 -8.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 274.000 279.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.161.000 165.000 67.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 2.242.000 441.000 338.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.947.000 1.965.000 399.000 215.000 230.000
Andre inntekter 0 605.000 180.000 65.000 0
Driftsinntekter 1.947.000 2.570.000 579.000 280.000 230.000
Varekostnad -1.145.000 -1.855.000 -107.000 -14.000 -43.000
Lønninger -543.000 -398.000 -265.000 -109.000 -89.000
Avskrivning -44.000 -43.000 -39.000 -20.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -186.000 -153.000 -131.000 -130.000
Driftskostnader -1.925.000 -2.482.000 -564.000 -274.000 -262.000
Driftsresultat 21.000 88.000 14.000 6.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -3.000
Finans 0 0 -4.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 79.000 10.000 6.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 87.000 130.000 169.000 0
Sum varige driftsmidler 77.000 87.000 130.000 169.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 127.000 137.000 130.000 169.000 0
Varebeholdning 2.284.000 850.000 49.000 49.000 0
Kundefordringer 0 0 8.000 78.000 20.000
Andre fordringer 0 0 245.000 23.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 1.255.000 9.000 18.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.338.000 2.105.000 311.000 168.000 76.000
Sum eiendeler 2.465.000 2.242.000 441.000 337.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 51.000 -28.000 -38.000 -44.000
Sum egenkapital 95.000 81.000 2.000 -8.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 274.000 279.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 18.000
Betalbar skatt 8.000 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 37.000 63.000 3.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.258.000 2.115.000 102.000 58.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.161.000 165.000 67.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.465.000 2.242.000 441.000 338.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 -56.000 146.000 101.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.9 2.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.6 1.6 1.8 0.9
Soliditet 3.9 3.6 0.5 -2.4 -18.4
Resultatgrad 1.1 3.4 2.4 2.1 -13.9
Rentedekningsgrad 3.5 -10.7
Gjeldsgrad 24.9 26.7 219.5 -43.3 -6.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 3.9 3.2 1.8 -42.1
Signatur
10.08.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
SYLTA KNUT INGE
SIGNATUR HVER FOR SEG
SYLTA IVAR
Prokurister
10.08.2018
PROKURA HVER FOR SEG
SYLTA KNUT INGE
PROKURA HVER FOR SEG
SYLTA IVAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex