Takst Og Byggerådgivning As
Juridisk navn:  Takst Og Byggerådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalslia 85 Bjørndalslia 85 Fax:
8029 Bodø 8029 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 912000990
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.14%
Resultat  
  
91.77%
Egenkapital  
  
-27.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 928.000 1.120.000 1.196.000 608.000 558.000
Resultat: -19.000 -231.000 186.000 -21.000 -56.000
Egenkapital: -89.000 -70.000 137.000 -21.000 0
Regnskap for  Takst Og Byggerådgivning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 928.000 1.120.000 1.196.000 608.000 558.000
Driftskostnader -938.000 -1.339.000 -1.006.000 -628.000 -614.000
Driftsresultat -10.000 -219.000 190.000 -21.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -4.000 0 0
Finans -9.000 -13.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -19.000 -231.000 186.000 -21.000 -56.000
Skattekostnad 0 25.000 -28.000 0 0
Årsresultat -19.000 -207.000 158.000 -21.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 340.000 435.000 0 0
Sum omløpsmidler 125.000 174.000 253.000 107.000 91.000
Sum eiendeler 370.000 514.000 688.000 107.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -100.000 107.000 -51.000 -30.000
Sum egenkapital -89.000 -70.000 137.000 -21.000 0
Sum langsiktig gjeld 383.000 196.000 268.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 388.000 284.000 128.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 371.000 514.000 689.000 107.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 928.000 1.120.000 1.196.000 622.000 544.000
Andre inntekter 0 0 0 -14.000 14.000
Driftsinntekter 928.000 1.120.000 1.196.000 608.000 558.000
Varekostnad 0 -16.000 -10.000 0 -17.000
Lønninger -413.000 -714.000 -571.000 -302.000 -281.000
Avskrivning -95.000 -95.000 -40.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -430.000 -514.000 -385.000 -326.000 -316.000
Driftskostnader -938.000 -1.339.000 -1.006.000 -628.000 -614.000
Driftsresultat -10.000 -219.000 190.000 -21.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -4.000 0 0
Finans -9.000 -13.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -207.000 158.000 -21.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 245.000 340.000 435.000 0 0
Sum varige driftsmidler 245.000 340.000 435.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 245.000 340.000 435.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 26.000 24.000 14.000
Andre fordringer 14.000 19.000 11.000 3.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 155.000 216.000 79.000 68.000
Sum omløpsmidler 125.000 174.000 253.000 107.000 91.000
Sum eiendeler 370.000 514.000 688.000 107.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -100.000 107.000 -51.000 -30.000
Sum egenkapital -89.000 -70.000 137.000 -21.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 25.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 383.000 196.000 268.000 0 0
Leverandørgjeld 3.000 19.000 10.000 20.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 57.000 60.000 38.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 311.000 211.000 70.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 388.000 284.000 128.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 371.000 514.000 689.000 107.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 -214.000 -31.000 -21.000 0
Likviditetsgrad 1 1.6 0.4 0.9 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 0.4 0.9 0.9 1.1
Soliditet -13.6 19.9 -19.6 0.0
Resultatgrad -1.1 -19.6 15.9 -3.5 -10.0
Rentedekningsgrad -1.1 -16.8 47.5
Gjeldsgrad -5.2 -8.3 4 -6.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 -42.6 27.6 -19.6 -61.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex