Takst Og Bygg Sør As
Juridisk navn:  Takst Og Bygg Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fidjemoen 20 Fidjemoen 20 Fax:
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919795662
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.9%
Resultat  
  
-483.33%
Egenkapital  
  
-79.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 53.000 39.000
Resultat: -23.000 6.000
Egenkapital: 6.000 29.000
Regnskap for  Takst Og Bygg Sør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 53.000 39.000
Driftskostnader -76.000 -32.000
Driftsresultat -23.000 6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -23.000 6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -23.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 45.000
Sum eiendeler 10.000 45.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 6.000
Sum egenkapital 6.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 39.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 53.000 39.000
Varekostnad -22.000 -19.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -13.000
Driftskostnader -76.000 -32.000
Driftsresultat -23.000 6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -23.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 45.000
Sum omløpsmidler 10.000 45.000
Sum eiendeler 10.000 45.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 6.000
Sum egenkapital 6.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 29.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8
Likviditetsgrad 2 2 2.8
Soliditet 54.5 64.4
Resultatgrad -43.4 15.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -209.1 13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex