Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Og Boligbistand As
Juridisk navn:  Takst Og Boligbistand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordskogvegen 6 Nordskogvegen 6 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 921008880
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 5.000
Resultat: -26.000
Egenkapital: -1.000
Regnskap for  Takst Og Boligbistand As
Resultat 2018
Driftsinntekter 5.000
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 32.000
Sum eiendeler 32.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital -1.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 32.000
Sum omløpsmidler 32.000
Sum eiendeler 32.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -78.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex