Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Og Bolig Vest As
Juridisk navn:  Takst Og Bolig Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52776241
Heskjadalen 222 Førland Fax:
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 997928652
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/23/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.57%
Resultat  
  
16.22%
Egenkapital  
  
-1550%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.000 227.000 67.000 27.000 354.000
Resultat: -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Egenkapital: -33.000 -2.000 35.000 8.000 -1.000
Regnskap for  Takst Og Bolig Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.000 227.000 67.000 27.000 354.000
Driftskostnader -91.000 -264.000 -40.000 -19.000 -346.000
Driftsresultat -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 17.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 41.000 107.000 57.000 34.000 33.000
Sum eiendeler 41.000 120.000 74.000 34.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -43.000 -6.000 -33.000 -41.000
Sum egenkapital -33.000 -2.000 35.000 8.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 123.000 39.000 26.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 121.000 74.000 34.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 227.000 67.000 27.000 354.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 227.000 67.000 27.000 354.000
Varekostnad 0 0 -7.000 0 -11.000
Lønninger -4.000 -112.000 -4.000 -2.000 -204.000
Avskrivning -13.000 -4.000 -1.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -148.000 -28.000 -10.000 -126.000
Driftskostnader -91.000 -264.000 -40.000 -19.000 -346.000
Driftsresultat -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -37.000 27.000 9.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 17.000 0 7.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 17.000 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 17.000 0 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 0 9.000 0
Andre fordringer 1.000 2.000 28.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 85.000 29.000 23.000 33.000
Sum omløpsmidler 41.000 107.000 57.000 34.000 33.000
Sum eiendeler 41.000 120.000 74.000 34.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -43.000 -6.000 -33.000 -41.000
Sum egenkapital -33.000 -2.000 35.000 8.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 11.000 13.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 83.000 8.000 8.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 29.000 19.000 19.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 123.000 39.000 26.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 121.000 74.000 34.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -16.000 18.000 8.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.5 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1.5 1.4 0.9
Soliditet -80.5 -1.7 47.3 23.5 -2.5
Resultatgrad -51.7 -16.3 40.3 33.3 2.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2 -61.5 1.1 3.3 -41.0
Total kapitalrentabilitet -75.6 -30.6 36.5 26.5 20.0
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex