Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Og Bolig As
Juridisk navn:  Takst Og Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97595535
Korpåsen 121C Korpåsen 121C Fax:
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 913782941
Aksjekapital: 31.584 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/27/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.74%
Resultat  
  
1556%
Egenkapital  
  
131.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.941.000 5.046.000 3.417.000 7.740.000 2.928.000
Resultat: 414.000 25.000 -97.000 313.000 59.000
Egenkapital: 554.000 239.000 214.000 303.000 74.000
Regnskap for  Takst Og Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.941.000 5.046.000 3.417.000 7.740.000 2.928.000
Driftskostnader -5.519.000 -5.004.000 -3.485.000 -7.412.000 -2.866.000
Driftsresultat 422.000 42.000 -68.000 329.000 61.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -18.000 -30.000 -17.000 -3.000
Finans -7.000 -17.000 -29.000 -16.000 -3.000
Resultat før skatt 414.000 25.000 -97.000 313.000 59.000
Skattekostnad -99.000 0 0 -76.000 -16.000
Årsresultat 315.000 25.000 -97.000 237.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.063.000 1.141.000 886.000 455.000 107.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 990.000 569.000 742.000 722.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.131.000 1.455.000 1.197.000 829.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 207.000 182.000 0 43.000
Sum egenkapital 554.000 239.000 214.000 303.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 635.000 763.000 451.000 390.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.130.000 790.000 505.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.132.000 1.455.000 1.198.000 830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.941.000 4.979.000 3.417.000 7.740.000 2.928.000
Andre inntekter 0 67.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.941.000 5.046.000 3.417.000 7.740.000 2.928.000
Varekostnad -4.193.000 -3.708.000 -2.456.000 -6.258.000 -2.366.000
Lønninger -900.000 -816.000 -668.000 -802.000 -339.000
Avskrivning -128.000 -171.000 -155.000 -117.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -309.000 -206.000 -235.000 -130.000
Driftskostnader -5.519.000 -5.004.000 -3.485.000 -7.412.000 -2.866.000
Driftsresultat 422.000 42.000 -68.000 329.000 61.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -18.000 -30.000 -17.000 -3.000
Finans -7.000 -17.000 -29.000 -16.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 315.000 25.000 -97.000 237.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 386.000 455.000 0
Driftsløsøre 513.000 641.000 0 0 107.000
Sum varige driftsmidler 513.000 641.000 386.000 455.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 550.000 500.000 500.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.063.000 1.141.000 886.000 455.000 107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 33.000 0 173.000 0
Andre fordringer 10.000 628.000 150.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 951.000 329.000 419.000 570.000 718.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 990.000 569.000 742.000 722.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.131.000 1.455.000 1.197.000 829.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 207.000 182.000 0 43.000
Sum egenkapital 554.000 239.000 214.000 303.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 635.000 763.000 451.000 390.000 94.000
Leverandørgjeld 39.000 477.000 134.000 147.000 396.000
Betalbar skatt 99.000 0 0 76.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 65.000 63.000 141.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 636.000 589.000 594.000 141.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.130.000 790.000 505.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.132.000 1.455.000 1.198.000 830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 -140.000 -221.000 237.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.7 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 1.5 1.1
Soliditet 26.7 11.2 14.7 25.3 8.9
Resultatgrad 7.1 0.8 4.3 2.1
Rentedekningsgrad 52.8 2.3 -2.3 19.4 20.3
Gjeldsgrad 2.7 7.9 5.8 3.0 10.2
Total kapitalrentabilitet 20.4 2 -4.6 27.5 7.4
Signatur
03.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex