Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Norge As
Juridisk navn:  Takst Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46778897
Andersrødveien 2 Andersrødveien 2 Fax:
1642 Saltnes 1642 Saltnes
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 913204263
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.74%
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
-201.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 713.000 663.000 531.000 12.000
Resultat: -110.000 -50.000 66.000 39.000 -11.000
Egenkapital: -56.000 55.000 97.000 47.000 13.000
Regnskap for  Takst Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 713.000 663.000 531.000 12.000
Driftskostnader -119.000 -763.000 -597.000 -491.000 -23.000
Driftsresultat -110.000 -50.000 66.000 39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -110.000 -50.000 66.000 39.000 -11.000
Skattekostnad 0 8.000 -16.000 -6.000 0
Årsresultat -110.000 -43.000 50.000 34.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 57.000 86.000 54.000 14.000
Sum omløpsmidler 3.000 122.000 204.000 90.000 7.000
Sum eiendeler 13.000 179.000 290.000 144.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 25.000 67.000 17.000 -17.000
Sum egenkapital -56.000 55.000 97.000 47.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 124.000 185.000 93.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 179.000 290.000 145.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 713.000 646.000 531.000 12.000
Andre inntekter 9.000 0 17.000 0 0
Driftsinntekter 9.000 713.000 663.000 531.000 12.000
Varekostnad 0 -8.000 -2.000 -19.000 0
Lønninger -51.000 -563.000 -422.000 -347.000 0
Avskrivning -15.000 -29.000 -22.000 -9.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -163.000 -151.000 -116.000 -18.000
Driftskostnader -119.000 -763.000 -597.000 -491.000 -23.000
Driftsresultat -110.000 -50.000 66.000 39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -43.000 50.000 34.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 57.000 86.000 54.000 14.000
Sum varige driftsmidler 10.000 57.000 86.000 54.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 57.000 86.000 54.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 100.000 117.000 33.000 3.000
Andre fordringer 2.000 5.000 8.000 28.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 18.000 78.000 29.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.000 122.000 204.000 90.000 7.000
Sum eiendeler 13.000 179.000 290.000 144.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 25.000 67.000 17.000 -17.000
Sum egenkapital -56.000 55.000 97.000 47.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 5.000 0
Leverandørgjeld 0 0 79.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 13.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 66.000 45.000 48.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 58.000 47.000 44.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 124.000 185.000 93.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 179.000 290.000 145.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -67.000 -2.000 19.000 -3.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 1 1.1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0 1 1.1 1.0 0.9
Soliditet 30.7 33.4 32.4 61.9
Resultatgrad -1222.2 1 7.3 -91.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 2.3 2 2.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -785.7 -27.9 22.8 26.9 -52.4
Signatur
12.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex