Takst No Tjenester AS
Juridisk navn:  Takst No Tjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66919593
Postboks 235 Blomsterveien 23 Fax: 66915914
1451 Nesoddtangen 1456 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 980402002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-237.93%
Egenkapital  
  
-7.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 193.000 981.000
Resultat: -98.000 -29.000 -148.000 -245.000 -383.000
Egenkapital: -1.360.000 -1.262.000 -1.233.000 -1.085.000 -827.000
Regnskap for  Takst No Tjenester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 193.000 981.000
Driftskostnader -98.000 -29.000 -147.000 -434.000 -1.355.000
Driftsresultat -98.000 -29.000 -147.000 -241.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -9.000
Finans 0 0 -1.000 -5.000 -9.000
Resultat før skatt -98.000 -29.000 -148.000 -245.000 -383.000
Skattekostnad 0 0 0 -14.000 -65.000
Årsresultat -98.000 -29.000 -148.000 -259.000 -448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 70.000
Sum omløpsmidler 0 0 99.000 79.000 -6.000
Sum eiendeler 0 0 99.000 109.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -1.460.000 -1.362.000 -1.333.000 -1.185.000 -927.000
Sum egenkapital -1.360.000 -1.262.000 -1.233.000 -1.085.000 -827.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 1.262.000 1.332.000 1.195.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 99.000 110.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 193.000 957.000
Andre inntekter 0 0 0 0 23.000
Driftsinntekter 0 0 0 193.000 981.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 0 -2.000 -549.000
Avskrivning 0 0 0 -40.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 -29.000 -147.000 -392.000 -765.000
Driftskostnader -98.000 -29.000 -147.000 -434.000 -1.355.000
Driftsresultat -98.000 -29.000 -147.000 -241.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -9.000
Finans 0 0 -1.000 -5.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -29.000 -148.000 -259.000 -448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 30.000 70.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 30.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 -8.000
Andre fordringer 0 0 98.000 66.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 6.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 99.000 79.000 -6.000
Sum eiendeler 0 0 99.000 109.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -1.460.000 -1.362.000 -1.333.000 -1.185.000 -927.000
Sum egenkapital -1.360.000 -1.262.000 -1.233.000 -1.085.000 -827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 40.000 114.000
Betalbar skatt 33.000 2.000 74.000 74.000 127.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 138.000 138.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.327.000 1.260.000 1.120.000 944.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 1.262.000 1.332.000 1.195.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 99.000 110.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.360.000 -1.262.000 -1.233.000 -1.116.000 -896.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.0
Soliditet -1245.5 -986.4 -1312.7
Resultatgrad -124.9 -38.1
Rentedekningsgrad -48.2 -41.6
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -148.5 -219.1 -593.7
Signatur
26.10.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex