Takst Måleng AS
Juridisk navn:  Takst Måleng AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Folkestadhøgda 12 Folkestadhøgda 12 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 995654539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.74%
Resultat  
  
-11.07%
Egenkapital  
  
1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.687.000 1.642.000 1.677.000 1.674.000 1.501.000
Resultat: 233.000 262.000 248.000 301.000 198.000
Egenkapital: 101.000 100.000 285.000 100.000 100.000
Regnskap for  Takst Måleng AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.687.000 1.642.000 1.677.000 1.674.000 1.501.000
Driftskostnader -1.460.000 -1.380.000 -1.429.000 -1.374.000 -1.307.000
Driftsresultat 227.000 261.000 248.000 300.000 194.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 0 0 0 4.000
Resultat før skatt 233.000 262.000 248.000 301.000 198.000
Skattekostnad -54.000 -64.000 -63.000 -83.000 -54.000
Årsresultat 179.000 197.000 185.000 218.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 22.000 17.000 10.000
Sum omløpsmidler 652.000 621.000 659.000 646.000 522.000
Sum eiendeler 652.000 626.000 681.000 663.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 185.000 0 0
Sum egenkapital 101.000 100.000 285.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 552.000 526.000 396.000 563.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 626.000 681.000 663.000 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.687.000 1.642.000 1.677.000 1.674.000 1.501.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.687.000 1.642.000 1.677.000 1.674.000 1.501.000
Varekostnad -5.000 -6.000 -5.000 0 0
Lønninger -1.056.000 -1.041.000 -973.000 -949.000 -875.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -333.000 -451.000 -425.000 -432.000
Driftskostnader -1.460.000 -1.380.000 -1.429.000 -1.374.000 -1.307.000
Driftsresultat 227.000 261.000 248.000 300.000 194.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -179.000 -197.000 0 -218.000 -145.000
Årsresultat 179.000 197.000 185.000 218.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 22.000 17.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000 22.000 17.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 397.000 242.000 498.000 278.000 323.000
Andre fordringer 2.000 7.000 12.000 15.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 372.000 149.000 353.000 180.000
Sum omløpsmidler 652.000 621.000 659.000 646.000 522.000
Sum eiendeler 652.000 626.000 681.000 663.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 185.000 0 0
Sum egenkapital 101.000 100.000 285.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 8.000 8.000 13.000 1.000
Betalbar skatt 48.000 48.000 68.000 89.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 210.000 167.000 216.000 157.000 145.000
Utbytte -179.000 -197.000 0 -218.000 -145.000
Annen kortsiktig gjeld 104.000 302.000 103.000 304.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 526.000 396.000 563.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 626.000 681.000 663.000 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 95.000 263.000 83.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.7 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.7 1.2 1.3
Soliditet 15.5 1 41.9 15.1 18.8
Resultatgrad 13.5 15.9 14.8 17.9 12.9
Rentedekningsgrad 199.0
Gjeldsgrad 5.5 5.3 1.4 5.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 35.7 41.7 36.4 45.2 37.4
Signatur
09.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex