Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Innlandet As
Juridisk navn:  Takst Innlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90950003
Vest-Torpvegen 41 Vest-Torpvegen 41 Fax:
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 912128822
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fastregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.89%
Resultat  
  
-36.02%
Egenkapital  
  
-59.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 772.000 795.000 765.000 656.000 508.000
Resultat: 103.000 161.000 280.000 329.000 254.000
Egenkapital: 89.000 222.000 307.000 247.000 156.000
Regnskap for  Takst Innlandet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 772.000 795.000 765.000 656.000 508.000
Driftskostnader -620.000 -636.000 -487.000 -328.000 -254.000
Driftsresultat 151.000 159.000 279.000 329.000 253.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -50.000 0 0 0 -1.000
Finans -49.000 2.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 103.000 161.000 280.000 329.000 254.000
Skattekostnad -36.000 -46.000 -70.000 -89.000 -69.000
Årsresultat 67.000 115.000 210.000 241.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 61.000 7.000 32.000 81.000
Sum omløpsmidler 510.000 659.000 751.000 577.000 389.000
Sum eiendeler 546.000 720.000 758.000 609.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 203.000 288.000 228.000 137.000
Sum egenkapital 89.000 222.000 307.000 247.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 456.000 499.000 452.000 362.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 721.000 759.000 609.000 469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 772.000 795.000 765.000 656.000 508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 772.000 795.000 765.000 656.000 508.000
Varekostnad -6.000 0 -15.000 -13.000 -12.000
Lønninger -239.000 -243.000 -164.000 -2.000 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -372.000 -393.000 -308.000 -313.000 -242.000
Driftskostnader -620.000 -636.000 -487.000 -328.000 -254.000
Driftsresultat 151.000 159.000 279.000 329.000 253.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -50.000 0 0 0 -1.000
Finans -49.000 2.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 67.000 115.000 210.000 241.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 61.000 7.000 32.000 81.000
Sum anleggsmidler 36.000 61.000 7.000 32.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 403.000 139.000 102.000 122.000 86.000
Andre fordringer 0 4.000 0 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 517.000 649.000 453.000 300.000
Sum omløpsmidler 510.000 659.000 751.000 577.000 389.000
Sum eiendeler 546.000 720.000 758.000 609.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 203.000 288.000 228.000 137.000
Sum egenkapital 89.000 222.000 307.000 247.000 156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 76.000 0 6.000 1.000
Betalbar skatt 35.000 46.000 70.000 89.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 160.000 216.000 118.000 94.000
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 23.000 17.000 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 456.000 499.000 452.000 362.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 721.000 759.000 609.000 469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 160.000 299.000 215.000 76.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.7 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.7 1.6 1.3
Soliditet 16.3 30.8 40.4 40.6 33.3
Resultatgrad 19.6 2 36.5 50.2 49.8
Rentedekningsgrad 3 254.0
Gjeldsgrad 5.1 2.2 1.5 1.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 27.8 22.3 36.9 54.0 54.2
Signatur
25.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex