Takst Holding As
Juridisk navn:  Takst Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 131A Storgata 131A Fax:
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 912597989
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/11/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1162.5%
Egenkapital  
  
2425%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 255.000 -24.000 -17.000 -7.000 20.000
Egenkapital: 93.000 -4.000 15.000 28.000 33.000
Regnskap for  Takst Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -24.000 -14.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -16.000 -24.000 -14.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 271.000 0 0 0 32.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -4.000
Finans 271.000 0 -3.000 0 28.000
Resultat før skatt 255.000 -24.000 -17.000 -7.000 20.000
Skattekostnad 0 5.000 4.000 2.000 0
Årsresultat 255.000 -19.000 -13.000 -5.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 646.000 646.000 590.000 587.000 55.000
Sum omløpsmidler 171.000 23.000 9.000 14.000 20.000
Sum eiendeler 817.000 669.000 599.000 601.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -31.000 -12.000 1.000 7.000
Sum egenkapital 93.000 -4.000 15.000 28.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 723.000 672.000 585.000 573.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 668.000 600.000 601.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -24.000 -14.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -16.000 -24.000 -14.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -16.000 -24.000 -14.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 271.000 0 0 0 32.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -4.000
Finans 271.000 0 -3.000 0 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 255.000 -19.000 -13.000 -5.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 11.000 5.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 635.000 635.000 585.000 585.000 55.000
Sum anleggsmidler 646.000 646.000 590.000 587.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 120.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 23.000 9.000 14.000 20.000
Sum omløpsmidler 171.000 23.000 9.000 14.000 20.000
Sum eiendeler 817.000 669.000 599.000 601.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -31.000 -12.000 1.000 7.000
Sum egenkapital 93.000 -4.000 15.000 28.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 720.000 670.000 585.000 572.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 672.000 585.000 573.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 668.000 600.000 601.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -552.000 -649.000 -576.000 -559.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 0 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0 0.5
Soliditet 11.4 -0.6 2.5 4.7 44.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.7 6.0
Gjeldsgrad 7.8 3 20.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 31.3 -3.6 -2.3 32.0
Signatur
20.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex