Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst Faktum As
Juridisk navn:  Takst Faktum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skonnertveien 55 Skonnertveien 55 Fax:
4308 Sandnes 4308 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920633854
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
365.56%
Resultat  
  
297.44%
Egenkapital  
  
169.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 703.000 151.000
Resultat: 155.000 39.000
Egenkapital: 151.000 56.000
Regnskap for  Takst Faktum As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 703.000 151.000
Driftskostnader -549.000 -112.000
Driftsresultat 154.000 39.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 155.000 39.000
Skattekostnad -34.000 -8.000
Årsresultat 120.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 0
Sum omløpsmidler 296.000 73.000
Sum eiendeler 320.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 26.000
Sum egenkapital 151.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 169.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 703.000 151.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 703.000 151.000
Varekostnad -196.000 -9.000
Lønninger -151.000 0
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -103.000
Driftskostnader -549.000 -112.000
Driftsresultat 154.000 39.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -25.000 0
Årsresultat 120.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 24.000 0
Sum varige driftsmidler 24.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 23.000 31.000
Andre fordringer 19.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 255.000 39.000
Sum omløpsmidler 296.000 73.000
Sum eiendeler 320.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 26.000
Sum egenkapital 151.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 52.000 2.000
Betalbar skatt 34.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 6.000
Utbytte -25.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.8 4.3
Likviditetsgrad 2 1.8 4.3
Soliditet 47.2 76.7
Resultatgrad 21.9 25.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 48.4 53.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex