Takst Eksakt As
Juridisk navn:  Takst Eksakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41406579
V/Sascha Laustsen Ueneskleiva 20 V/Sascha Laustsen Ueneskleiva 20 Fax:
4405 Flekkefjord 4405 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 915553664
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/4/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 564.000 507.000
Resultat: 0 0 -18.000 -19.000 35.000
Egenkapital: 19.000 19.000 19.000 36.000 55.000
Regnskap for  Takst Eksakt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 564.000 507.000
Driftskostnader 0 0 -17.000 -583.000 -472.000
Driftsresultat 0 0 -18.000 -19.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -18.000 -19.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -9.000
Årsresultat 0 0 -18.000 -19.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -11.000 -11.000 6.000 25.000
Sum egenkapital 19.000 19.000 19.000 36.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -8.000 -8.000 -8.000 52.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 564.000 507.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 564.000 507.000
Varekostnad 0 0 0 0 -27.000
Lønninger 0 0 0 -463.000 -314.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -17.000 -120.000 -131.000
Driftskostnader 0 0 -17.000 -583.000 -472.000
Driftsresultat 0 0 -18.000 -19.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -18.000 -19.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 11.000 88.000 136.000
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -11.000 -11.000 6.000 25.000
Sum egenkapital 19.000 19.000 19.000 36.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 51.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -8.000 -8.000 -8.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld -8.000 -8.000 -8.000 52.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 11.000 88.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 19.000 19.000 36.000 55.000
Likviditetsgrad 1 -1.4 -1.4 -1.4 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 -1.4 -1.4 -1.4 1.7 1.7
Soliditet 172.7 172.7 172.7 40.9 38.5
Resultatgrad -3.4 6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 -0.4 -0.4 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 0 0 -163.6 -21.6 24.5
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex