Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst AS
Juridisk navn:  Takst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63901834
Svarverudgrenda 8 Svarverudgrenda 8 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 989615513
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fenstad Regnskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
30.41%
Resultat  
  
212.93%
Egenkapital  
  
11.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.711.000 1.312.000 1.392.000 1.214.000 1.479.000
Resultat: 363.000 116.000 245.000 -28.000 259.000
Egenkapital: 773.000 692.000 651.000 536.000 585.000
Regnskap for  Takst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.711.000 1.312.000 1.392.000 1.214.000 1.479.000
Driftskostnader -1.351.000 -1.196.000 -1.137.000 -1.233.000 -1.209.000
Driftsresultat 360.000 116.000 255.000 -20.000 270.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -11.000 -11.000 -14.000
Finans 2.000 0 -10.000 -9.000 -10.000
Resultat før skatt 363.000 116.000 245.000 -28.000 259.000
Skattekostnad -82.000 -25.000 -59.000 9.000 -70.000
Årsresultat 281.000 91.000 185.000 -19.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 498.000 490.000 462.000 368.000 486.000
Sum omløpsmidler 902.000 608.000 595.000 506.000 671.000
Sum eiendeler 1.400.000 1.098.000 1.057.000 874.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 592.000 551.000 436.000 485.000
Sum egenkapital 773.000 692.000 651.000 536.000 585.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 60.000 75.000 84.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 565.000 346.000 331.000 254.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.401.000 1.099.000 1.058.000 875.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.674.000 1.236.000 1.232.000 1.214.000 1.317.000
Andre inntekter 37.000 77.000 161.000 0 162.000
Driftsinntekter 1.711.000 1.312.000 1.392.000 1.214.000 1.479.000
Varekostnad -48.000 -1.000 0 -5.000 0
Lønninger -773.000 -703.000 -703.000 -770.000 -705.000
Avskrivning -111.000 -111.000 -116.000 -117.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -419.000 -381.000 -318.000 -341.000 -395.000
Driftskostnader -1.351.000 -1.196.000 -1.137.000 -1.233.000 -1.209.000
Driftsresultat 360.000 116.000 255.000 -20.000 270.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -11.000 -11.000 -14.000
Finans 2.000 0 -10.000 -9.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -50.000 -50.000 -30.000 -50.000
Årsresultat 281.000 91.000 185.000 -19.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 498.000 490.000 462.000 368.000 486.000
Sum varige driftsmidler 498.000 490.000 462.000 368.000 486.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 498.000 490.000 462.000 368.000 486.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 215.000 218.000 175.000 96.000 318.000
Andre fordringer 22.000 0 0 5.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 665.000 390.000 420.000 404.000 341.000
Sum omløpsmidler 902.000 608.000 595.000 506.000 671.000
Sum eiendeler 1.400.000 1.098.000 1.057.000 874.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 592.000 551.000 436.000 485.000
Sum egenkapital 773.000 692.000 651.000 536.000 585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 60.000 48.000 25.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 60.000 75.000 84.000 217.000
Leverandørgjeld 45.000 32.000 12.000 7.000 11.000
Betalbar skatt 77.000 14.000 36.000 10.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 103.000 99.000 112.000 160.000
Utbytte -200.000 -50.000 -50.000 -30.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 147.000 134.000 95.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 565.000 346.000 331.000 254.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.401.000 1.099.000 1.058.000 875.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 262.000 264.000 252.000 317.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.8 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.8 2.0 1.9
Soliditet 55.2 6 61.6 61.3 50.6
Resultatgrad 2 8.8 18.3 -1.6 18.3
Rentedekningsgrad 1 1 23.2 -1.6 19.6
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.6 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 10.7 24.2 -2.1 23.7
Signatur
10.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex