Takst 1 AS
Juridisk navn:  Takst 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90131806
Tonstadgrenda 106 Tonstadgrenda 106 Fax:
7091 Tiller 7091 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991140786
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/11/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agdenes Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
8.64%
Resultat  
  
311.27%
Egenkapital  
  
-28.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.245.000 1.146.000 1.422.000 1.032.000 1.063.000
Resultat: 150.000 -71.000 275.000 -36.000 15.000
Egenkapital: 103.000 145.000 312.000 195.000 225.000
Regnskap for  Takst 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.245.000 1.146.000 1.422.000 1.032.000 1.063.000
Driftskostnader -1.098.000 -1.226.000 -1.147.000 -1.068.000 -1.051.000
Driftsresultat 147.000 -81.000 275.000 -36.000 13.000
Finansinntekter 3.000 10.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 1.000
Finans 3.000 10.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 150.000 -71.000 275.000 -36.000 15.000
Skattekostnad -22.000 4.000 -63.000 6.000 -3.000
Årsresultat 128.000 -67.000 212.000 -30.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 13.000 25.000 37.000
Sum omløpsmidler 342.000 281.000 502.000 284.000 345.000
Sum eiendeler 358.000 301.000 515.000 309.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 45.000 212.000 95.000 125.000
Sum egenkapital 103.000 145.000 312.000 195.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 4.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 156.000 199.000 113.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 301.000 515.000 308.000 381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.245.000 1.146.000 1.420.000 1.030.000 1.063.000
Andre inntekter 0 0 2.000 1.000 0
Driftsinntekter 1.245.000 1.146.000 1.422.000 1.032.000 1.063.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 0
Lønninger -775.000 -861.000 -790.000 -688.000 -687.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -365.000 -357.000 -380.000 -364.000
Driftskostnader -1.098.000 -1.226.000 -1.147.000 -1.068.000 -1.051.000
Driftsresultat 147.000 -81.000 275.000 -36.000 13.000
Finansinntekter 3.000 10.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 1.000
Finans 3.000 10.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 128.000 -67.000 212.000 -30.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 13.000 25.000 37.000
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 13.000 25.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 111.000 140.000 79.000 146.000
Andre fordringer -65.000 18.000 6.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 151.000 356.000 200.000 191.000
Sum omløpsmidler 342.000 281.000 502.000 284.000 345.000
Sum eiendeler 358.000 301.000 515.000 309.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 45.000 212.000 95.000 125.000
Sum egenkapital 103.000 145.000 312.000 195.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 4.000 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 4.000 0 6.000
Leverandørgjeld 2.000 6.000 0 3.000 17.000
Betalbar skatt 17.000 0 59.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 88.000 80.000 56.000 74.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 62.000 59.000 54.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 156.000 199.000 113.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 301.000 515.000 308.000 381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 125.000 303.000 171.000 195.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 2.5 2.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 2.5 2.5 2.4
Soliditet 28.8 48.2 60.6 63.3 59.1
Resultatgrad 11.8 -7.1 19.3 -3.5 1.2
Rentedekningsgrad -13.0
Gjeldsgrad 2.5 1.1 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 41.9 -23.6 53.6 -11.7 3.4
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
|
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex