Tønsberg Renseanlegg Iks
Juridisk navn:  Tønsberg Renseanlegg Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33357750
Postboks 47 Carl 15 Gate 8A Fax: 33357751
3166 Tolvsrød 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 942110375
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/10/2003
Foretakstype: IKS
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 27.628.000
Resultat: -6.399.000
Egenkapital: 34.006.000
Regnskap for  Tønsberg Renseanlegg Iks
Resultat 2008
Driftsinntekter 27.628.000
Driftskostnader -30.369.000
Driftsresultat -2.741.000
Finansinntekter 819.000
Finanskostnader -4.477.000
Finans -3.658.000
Resultat før skatt -6.399.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -3.099.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.904.000
Sum omløpsmidler 8.139.000
Sum eiendeler 82.043.000
Sum opptjent egenkapital 34.006.000
Sum egenkapital 34.006.000
Sum langsiktig gjeld 44.437.000
Sum kortsiktig gjeld 3.599.000
Sum gjeld og egenkapital 82.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 27.628.000
Driftsinntekter 27.628.000
Varekostnad -21.693.000
Lønninger -5.681.000
Avskrivning -3.300.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 305.000
Driftskostnader -30.369.000
Driftsresultat -2.741.000
Finansinntekter 819.000
Finanskostnader -4.477.000
Finans -3.658.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -3.099.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 48.565.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 16.145.000
Sum varige driftsmidler 64.710.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.194.000
Sum anleggsmidler 73.904.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.136.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.003.000
Sum omløpsmidler 8.139.000
Sum eiendeler 82.043.000
Sum opptjent egenkapital 34.006.000
Sum egenkapital 34.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.270.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 44.437.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.599.000
Sum kortsiktig gjeld 3.599.000
Sum gjeld og egenkapital 82.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.540.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 41.4
Resultatgrad -9.9
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet -2.3
Signatur
14.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex