Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tønsberg Kommunes Stiftelse Til Fordel For Forskjønnelse Av Tønsberg By Og Omegn
Juridisk navn:  Tønsberg Kommunes Stiftelse Til Fordel For Forskjønnelse Av Tønsberg By Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33349370
C/O Unifor Postboks 1131 Blindern Fax: 33349370
0317 Oslo 317 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995980886
Aksjekapital: 2.422.672 NOK
Etableringsdato: 8/25/2010
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1297.67%
Resultat  
  
402.42%
Egenkapital  
  
20.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 515.000 -43.000 52.000 60.000 0
Resultat: 499.000 -165.000 54.000 6.000 6.000
Egenkapital: 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.522.000 2.516.000
Regnskap for  Tønsberg Kommunes Stiftelse Til Fordel For Forskjønnelse Av Tønsberg By Og Omegn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 515.000 -43.000 52.000 60.000 0
Driftskostnader -16.000 -21.000 -23.000 -36.000 -57.000
Driftsresultat 499.000 -65.000 30.000 24.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 63.000
Finanskostnader 0 -100.000 25.000 -18.000 0
Finans 0 -100.000 25.000 -18.000 63.000
Resultat før skatt 499.000 -165.000 54.000 6.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 499.000 -165.000 54.000 6.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Sum eiendeler 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 -56.000 105.000 55.000 2.516.000
Sum egenkapital 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.522.000 2.516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 515.000 -43.000 52.000 60.000 0
Driftsinntekter 515.000 -43.000 52.000 60.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -10.000 -10.000 -22.000 -57.000
Driftskostnader -16.000 -21.000 -23.000 -36.000 -57.000
Driftsresultat 499.000 -65.000 30.000 24.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 63.000
Finanskostnader 0 -100.000 25.000 -18.000 0
Finans 0 -100.000 25.000 -18.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 499.000 -165.000 54.000 6.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 1.000 0
Sum investeringer 2.718.000 2.304.000 0 508.000 0
Kasse, bank 193.000 108.000 2.572.000 2.039.000 2.552.000
Sum omløpsmidler 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Sum eiendeler 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital 392.000 -56.000 105.000 55.000 2.516.000
Sum egenkapital 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.522.000 2.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 2.412.000 2.577.000 2.547.000 2.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.911.000 2.412.000 2.577.000 2.522.000 2.516.000
Likviditetsgrad 1 101.9 70.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 101.9 70.9
Soliditet 1 1 1 9 98.6
Resultatgrad 96.9 151.2 57.7 4
Rentedekningsgrad -0.7 -1.2 1.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.1 -2.7 1.2 0.9 0.2
Signatur
07.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex