Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tønsberg Brygge AS
Juridisk navn:  Tønsberg Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33018950
Træleborgveien 15 Træleborgveien 15 Fax:
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 980942864
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
62.21%
Resultat  
  
-32.88%
Egenkapital  
  
-55.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.417.000 1.490.000 1.392.000 987.000 1.232.000
Resultat: -1.556.000 -1.171.000 957.000 182.000 -1.173.000
Egenkapital: -1.166.000 -750.000 165.000 -754.000 -936.000
Regnskap for  Tønsberg Brygge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.417.000 1.490.000 1.392.000 987.000 1.232.000
Driftskostnader -3.950.000 -2.661.000 -804.000 -804.000 -966.000
Driftsresultat -1.534.000 -1.171.000 588.000 182.000 267.000
Finansinntekter 0 0 369.000 0 0
Finanskostnader -23.000 0 0 0 -1.440.000
Finans -23.000 0 369.000 0 -1.440.000
Resultat før skatt -1.556.000 -1.171.000 957.000 182.000 -1.173.000
Skattekostnad 287.000 256.000 -38.000 0 0
Årsresultat -1.269.000 -915.000 919.000 182.000 -1.173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 609.000 288.000 32.000 1.000 40.000
Sum omløpsmidler 562.000 426.000 820.000 386.000 306.000
Sum eiendeler 1.171.000 714.000 852.000 387.000 346.000
Sum opptjent egenkapital -3.266.000 -2.250.000 -1.335.000 -2.254.000 -2.436.000
Sum egenkapital -1.166.000 -750.000 165.000 -754.000 -936.000
Sum langsiktig gjeld 0 189.000 189.000 973.000 1.268.000
Sum kortsiktig gjeld 2.337.000 1.275.000 498.000 168.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.171.000 714.000 852.000 387.000 347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.334.000 484.000 332.000 987.000 1.232.000
Andre inntekter 83.000 1.007.000 1.061.000 0 0
Driftsinntekter 2.417.000 1.490.000 1.392.000 987.000 1.232.000
Varekostnad -662.000 -278.000 0 0 0
Lønninger -1.623.000 -367.000 0 0 0
Avskrivning -7.000 0 0 -39.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.658.000 -2.016.000 -804.000 -765.000 -917.000
Driftskostnader -3.950.000 -2.661.000 -804.000 -804.000 -966.000
Driftsresultat -1.534.000 -1.171.000 588.000 182.000 267.000
Finansinntekter 0 0 369.000 0 0
Finanskostnader -23.000 0 0 0 -1.440.000
Finans -23.000 0 369.000 0 -1.440.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.269.000 -915.000 919.000 182.000 -1.173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 575.000 288.000 32.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 0 0 0 39.000
Sum varige driftsmidler 34.000 0 0 0 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 609.000 288.000 32.000 1.000 40.000
Varebeholdning 0 25.000 0 0 0
Kundefordringer 335.000 205.000 807.000 381.000 231.000
Andre fordringer 21.000 189.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 7.000 12.000 4.000 75.000
Sum omløpsmidler 562.000 426.000 820.000 386.000 306.000
Sum eiendeler 1.171.000 714.000 852.000 387.000 346.000
Sum opptjent egenkapital -3.266.000 -2.250.000 -1.335.000 -2.254.000 -2.436.000
Sum egenkapital -1.166.000 -750.000 165.000 -754.000 -936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 189.000 189.000 973.000 1.268.000
Leverandørgjeld 435.000 537.000 164.000 148.000 2.000
Betalbar skatt 0 55.000 70.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 45.000 111.000 20.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.777.000 637.000 153.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.337.000 1.275.000 498.000 168.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.171.000 714.000 852.000 387.000 347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.775.000 -849.000 322.000 218.000 291.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 1.6 2.3 20.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 1.6 2.3 20.5
Soliditet -99.6 19.4 -194.8 -269.7
Resultatgrad -63.5 -78.6 42.2 18.4 21.7
Rentedekningsgrad -66.7 0.2
Gjeldsgrad 4.2 -1.5 -1.4
Total kapitalrentabilitet 112.3 4 76.9
Signatur
13.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex