Tømrer / Våtrom
Juridisk navn:  Tømrer / Våtrom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90522709
Ajaluodda 6 B Ajaluodda 6 B Fax:
9730 Karasjok 9730 Karasjok
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 994456504
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/5/2009 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: 2Talpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.09%
Resultat  
  
193.75%
Egenkapital  
  
30.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 925.000 651.000 805.000 971.000 611.000
Resultat: 30.000 -32.000 -153.000 194.000 -4.000
Egenkapital: 124.000 95.000 127.000 280.000 130.000
Regnskap for  Tømrer / Våtrom
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 925.000 651.000 805.000 971.000 611.000
Driftskostnader -895.000 -683.000 -958.000 -776.000 -615.000
Driftsresultat 30.000 -32.000 -153.000 194.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 30.000 -32.000 -153.000 194.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 -44.000 0
Årsresultat 30.000 -32.000 -153.000 150.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 52.000 81.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 198.000 153.000 199.000 471.000 251.000
Sum eiendeler 265.000 205.000 280.000 474.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 95.000 127.000 280.000 130.000
Sum egenkapital 124.000 95.000 127.000 280.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 111.000 153.000 195.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 206.000 280.000 475.000 251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 925.000 651.000 805.000 971.000 611.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 925.000 651.000 805.000 971.000 611.000
Varekostnad -44.000 -94.000 -89.000 -16.000 -37.000
Lønninger -714.000 -458.000 -698.000 -621.000 -491.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -131.000 -171.000 -139.000 -87.000
Driftskostnader -895.000 -683.000 -958.000 -776.000 -615.000
Driftsresultat 30.000 -32.000 -153.000 194.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -32.000 -153.000 150.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 52.000 81.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 67.000 52.000 81.000 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 157.000 3.000 3.000 227.000 3.000
Andre fordringer 0 0 15.000 82.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 151.000 181.000 162.000 164.000
Sum omløpsmidler 198.000 153.000 199.000 471.000 251.000
Sum eiendeler 265.000 205.000 280.000 474.000 251.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 95.000 127.000 280.000 130.000
Sum egenkapital 124.000 95.000 127.000 280.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 -3.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 67.000 85.000 85.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 40.000 70.000 66.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 111.000 153.000 195.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 206.000 280.000 475.000 251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 42.000 46.000 276.000 130.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 2.4 2.1
Soliditet 46.8 46.1 45.4 58.9 51.8
Resultatgrad 3.2 -4.9 2 -0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.2 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.3 -15.5 -54.6 40.8 -1.6
Signatur
11.06.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
RON STEVE PALTTO
KIM OVE PETTERSEN
EINO ILMARI PALTTO
TONY REMI ERIKSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex