Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømrer Andersen As
Juridisk navn:  Tømrer Andersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95424820
Solbergdalen 25 Solbergdalen 25 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913860195
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aamot Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.14%
Resultat  
  
111.11%
Egenkapital  
  
44.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 939.000 700.000 709.000 560.000 503.000
Resultat: 171.000 81.000 72.000 47.000 -52.000
Egenkapital: 433.000 299.000 236.000 182.000 135.000
Regnskap for  Tømrer Andersen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 939.000 700.000 709.000 560.000 503.000
Driftskostnader -768.000 -619.000 -637.000 -514.000 -555.000
Driftsresultat 171.000 81.000 72.000 47.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 171.000 81.000 72.000 47.000 -52.000
Skattekostnad -38.000 -19.000 -17.000 0 1.000
Årsresultat 134.000 63.000 55.000 47.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 43.000 19.000 23.000 14.000
Sum omløpsmidler 608.000 400.000 363.000 253.000 211.000
Sum eiendeler 643.000 443.000 382.000 276.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 269.000 206.000 152.000 105.000
Sum egenkapital 433.000 299.000 236.000 182.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 140.000 141.000 95.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 443.000 381.000 277.000 225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 939.000 700.000 709.000 560.000 503.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 939.000 700.000 709.000 560.000 503.000
Varekostnad -57.000 -57.000 -159.000 -65.000 -99.000
Lønninger -580.000 -461.000 -429.000 -376.000 -394.000
Avskrivning -9.000 -7.000 -5.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -94.000 -44.000 -67.000 -59.000
Driftskostnader -768.000 -619.000 -637.000 -514.000 -555.000
Driftsresultat 171.000 81.000 72.000 47.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 63.000 55.000 47.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 15.000 19.000 23.000 14.000
Sum varige driftsmidler 35.000 43.000 19.000 23.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 43.000 19.000 23.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 192.000 150.000 75.000 58.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 416.000 250.000 289.000 196.000 205.000
Sum omløpsmidler 608.000 400.000 363.000 253.000 211.000
Sum eiendeler 643.000 443.000 382.000 276.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 269.000 206.000 152.000 105.000
Sum egenkapital 433.000 299.000 236.000 182.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 4.000 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 4.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 38.000 19.000 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 68.000 80.000 53.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 49.000 46.000 40.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 140.000 141.000 95.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 443.000 381.000 277.000 225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 401.000 260.000 222.000 158.000 121.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 2.6 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 2.6 2.7 2.4
Soliditet 67.2 67.5 61.9 65.7 60.0
Resultatgrad 18.2 11.6 10.2 8.4 -10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.6 18.3 18.9 1 -23.1
Signatur
01.08.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex