Tømmervikgruppen 2 As
Juridisk navn:  Tømmervikgruppen 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 283 Nordnesveien 52 Fax:
8450 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 819750092
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -16.000 0
Egenkapital: 8.000 24.000
Regnskap for  Tømmervikgruppen 2 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -16.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 0
Sum egenkapital 8.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 0
Sum egenkapital 8.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.4 5
Likviditetsgrad 2 1.4 5
Soliditet 26.7 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -53.3 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex