Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmernes Gårds- Og Naturbarnehage As
Juridisk navn:  Tømmernes Gårds- Og Naturbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tømmernes Tømmernes Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 913884124
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 5/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ok Bedriftsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
22.86%
Egenkapital  
  
28.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.335.000 2.290.000 2.183.000 1.956.000 1.887.000
Resultat: 86.000 70.000 159.000 -21.000 -102.000
Egenkapital: 282.000 219.000 169.000 54.000 83.000
Regnskap for  Tømmernes Gårds- Og Naturbarnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.335.000 2.290.000 2.183.000 1.956.000 1.887.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.192.000 -1.983.000 -1.922.000 -1.928.000
Driftsresultat 132.000 98.000 200.000 34.000 -41.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -46.000 -29.000 -41.000 -55.000 -62.000
Finans -46.000 -28.000 -41.000 -55.000 -60.000
Resultat før skatt 86.000 70.000 159.000 -21.000 -102.000
Skattekostnad -23.000 -20.000 -45.000 -8.000 27.000
Årsresultat 64.000 50.000 114.000 -29.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.311.000 2.441.000 2.569.000 2.721.000 2.836.000
Sum omløpsmidler 568.000 530.000 406.000 206.000 212.000
Sum eiendeler 2.879.000 2.971.000 2.975.000 2.927.000 3.048.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 189.000 139.000 24.000 53.000
Sum egenkapital 282.000 219.000 169.000 54.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 2.296.000 2.410.000 2.478.000 2.566.000 2.647.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 342.000 328.000 306.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.879.000 2.971.000 2.975.000 2.926.000 3.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 398.000 423.000 371.000 325.000 300.000
Andre inntekter 1.937.000 1.866.000 1.812.000 1.631.000 1.586.000
Driftsinntekter 2.335.000 2.290.000 2.183.000 1.956.000 1.887.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.797.000 -1.768.000 -1.619.000 -1.512.000 -1.496.000
Avskrivning -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -317.000 -257.000 -303.000 -325.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.192.000 -1.983.000 -1.922.000 -1.928.000
Driftsresultat 132.000 98.000 200.000 34.000 -41.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -46.000 -29.000 -41.000 -55.000 -62.000
Finans -46.000 -28.000 -41.000 -55.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 50.000 114.000 -29.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 79.000 100.000 144.000 152.000
Fast eiendom 2.217.000 2.317.000 2.416.000 2.515.000 2.615.000
Maskiner anlegg 37.000 45.000 53.000 61.000 69.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.254.000 2.362.000 2.469.000 2.576.000 2.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.311.000 2.441.000 2.569.000 2.721.000 2.836.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 59.000 36.000 54.000 27.000
Andre fordringer 94.000 90.000 83.000 72.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 381.000 287.000 80.000 81.000
Sum omløpsmidler 568.000 530.000 406.000 206.000 212.000
Sum eiendeler 2.879.000 2.971.000 2.975.000 2.927.000 3.048.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 189.000 139.000 24.000 53.000
Sum egenkapital 282.000 219.000 169.000 54.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.296.000 2.410.000 2.478.000 2.566.000 2.647.000
Leverandørgjeld -6.000 13.000 19.000 20.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 95.000 85.000 64.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 234.000 224.000 222.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 342.000 328.000 306.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.879.000 2.971.000 2.975.000 2.926.000 3.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 188.000 78.000 -100.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.2 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.2 0.7 0.7
Soliditet 9.8 7.4 5.7 1.8 2.7
Resultatgrad 5.7 4.3 9.2 1.7 -2.2
Rentedekningsgrad 2.9 3.4 4.9 0.6 -0.6
Gjeldsgrad 9.2 12.6 16.6 53.2 35.7
Total kapitalrentabilitet 4.6 3.3 6.7 1.2 -1.3
Signatur
14.07.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex