Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmernes Gårds- Og
Juridisk navn:  Tømmernes Gårds- Og
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97109231
Tømmernes Tømmernes Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 990824436
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/3/2007 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.07%
Resultat  
  
-236.75%
Egenkapital  
  
-63.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 2.054.000 2.507.000 1.876.000 1.824.000 1.712.000
Resultat: -387.000 283.000 -171.000 39.000 -216.000
Egenkapital: 164.000 450.000 251.000 376.000 347.000
Regnskap for  Tømmernes Gårds- Og
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 2.054.000 2.507.000 1.876.000 1.824.000 1.712.000
Driftskostnader -2.382.000 -2.143.000 -1.957.000 -1.694.000 -1.778.000
Driftsresultat -329.000 363.000 -81.000 130.000 -66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 5.000 3.000
Finanskostnader -59.000 -81.000 -91.000 -97.000 -152.000
Finans -58.000 -79.000 -90.000 -92.000 -149.000
Resultat før skatt -387.000 283.000 -171.000 39.000 -216.000
Skattekostnad 101.000 -84.000 46.000 -10.000 57.000
Årsresultat -286.000 199.000 -125.000 29.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.916.000 2.841.000 3.029.000 3.085.000 3.266.000
Sum omløpsmidler 344.000 740.000 311.000 593.000 1.280.000
Sum eiendeler 3.260.000 3.581.000 3.340.000 3.678.000 4.546.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 450.000 251.000 376.000 347.000
Sum egenkapital 164.000 450.000 251.000 376.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 2.724.000 2.802.000 2.869.000 3.067.000 3.984.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 329.000 221.000 236.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 3.260.000 3.581.000 3.341.000 3.679.000 4.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 322.000 343.000 339.000 394.000 336.000
Andre inntekter 1.732.000 2.163.000 1.537.000 1.430.000 1.376.000
Driftsinntekter 2.054.000 2.507.000 1.876.000 1.824.000 1.712.000
Varekostnad 0 0 0 0 -10.000
Lønninger -1.792.000 -1.555.000 -1.285.000 -1.148.000 -1.178.000
Avskrivning -157.000 -178.000 -187.000 -179.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -410.000 -485.000 -367.000 -530.000
Driftskostnader -2.382.000 -2.143.000 -1.957.000 -1.694.000 -1.778.000
Driftsresultat -329.000 363.000 -81.000 130.000 -66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 5.000 3.000
Finanskostnader -59.000 -81.000 -91.000 -97.000 -152.000
Finans -58.000 -79.000 -90.000 -92.000 -149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -286.000 199.000 -125.000 29.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 24.000 35.000 0 0
Fast eiendom 2.714.000 2.811.000 2.960.000 3.010.000 3.173.000
Maskiner anlegg 77.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 35.000 75.000 92.000
Sum varige driftsmidler 2.791.000 2.816.000 2.995.000 3.085.000 3.266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.916.000 2.841.000 3.029.000 3.085.000 3.266.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 39.000 61.000 54.000 42.000
Andre fordringer 131.000 429.000 133.000 332.000 917.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 185.000 272.000 117.000 208.000 321.000
Sum omløpsmidler 344.000 740.000 311.000 593.000 1.280.000
Sum eiendeler 3.260.000 3.581.000 3.340.000 3.678.000 4.546.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 450.000 251.000 376.000 347.000
Sum egenkapital 164.000 450.000 251.000 376.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.724.000 2.802.000 2.869.000 3.067.000 3.984.000
Leverandørgjeld 67.000 19.000 10.000 18.000 -6.000
Betalbar skatt 0 74.000 0 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 64.000 51.000 53.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 172.000 160.000 141.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 329.000 221.000 236.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 3.260.000 3.581.000 3.341.000 3.679.000 4.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 411.000 90.000 357.000 1.065.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.2 1.4 2.5 6.0
Likviditetsgrad 2 1.0 2.3 1.5 2.6 6.0
Soliditet 5.0 12.6 7.5 10.2 7.6
Resultatgrad -16.0 14.5 -4.3 7.1 -3.9
Rentedekningsgrad -5.6 4.5 -0.9 1.4 -0.4
Gjeldsgrad 18.9 7.0 12.3 8.8 12.1
Total kapitalrentabilitet -10.1 10.2 -2.4 3.7 -1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex