Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmernes Anlegg As
Juridisk navn:  Tømmernes Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ramsvikvegen 218 Ramsvikvegen 218 Fax:
6698 Lesund 6698 Lesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 919889829
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
235.02%
Resultat  
  
516.81%
Egenkapital  
  
210.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.099.000 1.522.000 53.000
Resultat: 697.000 113.000 -26.000
Egenkapital: 803.000 259.000 163.000
Regnskap for  Tømmernes Anlegg As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.099.000 1.522.000 53.000
Driftskostnader -4.399.000 -1.406.000 -79.000
Driftsresultat 699.000 116.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 697.000 113.000 -26.000
Skattekostnad -153.000 -17.000 0
Årsresultat 543.000 96.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 815.000 666.000 836.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 701.000 327.000
Sum eiendeler 2.227.000 1.367.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 70.000 -26.000
Sum egenkapital 803.000 259.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.388.000 1.091.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 1.367.000 1.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.030.000 1.522.000 53.000
Andre inntekter 69.000 0 0
Driftsinntekter 5.099.000 1.522.000 53.000
Varekostnad -305.000 -137.000 0
Lønninger -1.285.000 -809.000 -61.000
Avskrivning -188.000 -170.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.621.000 -290.000 -4.000
Driftskostnader -4.399.000 -1.406.000 -79.000
Driftsresultat 699.000 116.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 543.000 96.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 745.000 666.000 836.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 745.000 666.000 836.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 0 0
Sum anleggsmidler 815.000 666.000 836.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 392.000 122.000 53.000
Andre fordringer 27.000 88.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 993.000 491.000 272.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 701.000 327.000
Sum eiendeler 2.227.000 1.367.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 70.000 -26.000
Sum egenkapital 803.000 259.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 17.000 0
Leverandørgjeld 499.000 823.000 855.000
Betalbar skatt 133.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 217.000 68.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 538.000 200.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.388.000 1.091.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 1.367.000 1.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -390.000 -672.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.3
Soliditet 3 18.9 1
Resultatgrad 13.7 7.6 -49.1
Rentedekningsgrad 2 38.7
Gjeldsgrad 1.8 4.3 6.1
Total kapitalrentabilitet 31.4 8.5 -2.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex