Synapse Management Consulting As
Juridisk navn:  Synapse Management Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Meltzers Gate 4 Meltzers Gate 4 Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938030278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.19%
Resultat  
  
32.31%
Egenkapital  
  
22.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.419.000 1.580.000 1.665.000 1.170.000 1.713.000
Resultat: 688.000 520.000 836.000 250.000 687.000
Egenkapital: 2.838.000 2.312.000 1.919.000 1.223.000 1.039.000
Regnskap for  Synapse Management Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.419.000 1.580.000 1.665.000 1.170.000 1.713.000
Driftskostnader -687.000 -1.042.000 -1.080.000 -921.000 -1.031.000
Driftsresultat 731.000 538.000 586.000 250.000 682.000
Finansinntekter 1.000 1.000 259.000 2.000 8.000
Finanskostnader -45.000 -18.000 -10.000 -2.000 -3.000
Finans -44.000 -17.000 249.000 0 5.000
Resultat før skatt 688.000 520.000 836.000 250.000 687.000
Skattekostnad -162.000 -118.000 -140.000 -66.000 -191.000
Årsresultat 526.000 403.000 695.000 184.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.756.000 3.761.000 3.761.000 137.000 0
Sum omløpsmidler 482.000 634.000 691.000 1.423.000 1.613.000
Sum eiendeler 3.238.000 4.395.000 4.452.000 1.560.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 2.738.000 2.212.000 1.819.000 1.123.000 939.000
Sum egenkapital 2.838.000 2.312.000 1.919.000 1.223.000 1.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 401.000 2.083.000 2.533.000 337.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 4.395.000 4.452.000 1.560.000 1.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.419.000 1.580.000 1.665.000 1.170.000 1.713.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.419.000 1.580.000 1.665.000 1.170.000 1.713.000
Varekostnad 0 -149.000 -74.000 0 0
Lønninger -507.000 -716.000 -673.000 -695.000 -701.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -177.000 -333.000 -226.000 -330.000
Driftskostnader -687.000 -1.042.000 -1.080.000 -921.000 -1.031.000
Driftsresultat 731.000 538.000 586.000 250.000 682.000
Finansinntekter 1.000 1.000 259.000 2.000 8.000
Finanskostnader -45.000 -18.000 -10.000 -2.000 -3.000
Finans -44.000 -17.000 249.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 526.000 403.000 695.000 184.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.756.000 3.761.000 3.761.000 137.000 0
Sum anleggsmidler 2.756.000 3.761.000 3.761.000 137.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 306.000 403.000 87.000 239.000
Andre fordringer 18.000 13.000 8.000 7.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 900.000 600.000
Kasse, bank 375.000 315.000 280.000 429.000 762.000
Sum omløpsmidler 482.000 634.000 691.000 1.423.000 1.613.000
Sum eiendeler 3.238.000 4.395.000 4.452.000 1.560.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 2.738.000 2.212.000 1.819.000 1.123.000 939.000
Sum egenkapital 2.838.000 2.312.000 1.919.000 1.223.000 1.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 42.000 32.000 10.000
Betalbar skatt 159.000 115.000 140.000 66.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 87.000 101.000 45.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 1.881.000 2.250.000 194.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 2.083.000 2.533.000 337.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 4.395.000 4.452.000 1.560.000 1.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 -1.449.000 -1.842.000 1.086.000 1.039.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.3 0.3 4.2 2.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.3 0.3 4.2 2.9
Soliditet 87.6 52.6 43.1 78.4 64.4
Resultatgrad 51.5 34.1 35.2 21.4 39.8
Rentedekningsgrad 16.2 29.9 58.6 1 230.0
Gjeldsgrad 0.1 0.9 1.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 22.6 12.3 1 16.2 42.8
Signatur
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex