Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sylvester Invest AS
Juridisk navn:  Sylvester Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 522 Olsvik Nordåsvegen 293 Fax:
5884 Bergen 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 890599192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trippel Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-155%
Egenkapital  
  
-13.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -22.000 40.000 43.000 41.000 -10.000
Egenkapital: 143.000 165.000 125.000 81.000 40.000
Regnskap for  Sylvester Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -19.000 -16.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -22.000 -19.000 -16.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 59.000 59.000 48.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 59.000 59.000 48.000 0
Resultat før skatt -22.000 40.000 43.000 41.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 40.000 43.000 41.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 623.000 623.000 623.000 623.000 203.000
Sum omløpsmidler 92.000 110.000 75.000 27.000 5.000
Sum eiendeler 715.000 733.000 698.000 650.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 65.000 25.000 -19.000 -60.000
Sum egenkapital 143.000 165.000 125.000 81.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 568.000 574.000 568.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000 733.000 699.000 649.000 207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -19.000 -16.000 -6.000 -10.000
Driftskostnader -22.000 -19.000 -16.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -22.000 -19.000 -16.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 59.000 59.000 48.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 59.000 59.000 48.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 40.000 43.000 41.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 623.000 623.000 623.000 623.000 203.000
Sum anleggsmidler 623.000 623.000 623.000 623.000 203.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 110.000 75.000 27.000 5.000
Sum omløpsmidler 92.000 110.000 75.000 27.000 5.000
Sum eiendeler 715.000 733.000 698.000 650.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 65.000 25.000 -19.000 -60.000
Sum egenkapital 143.000 165.000 125.000 81.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 568.000 568.000 574.000 568.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 568.000 574.000 568.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000 733.000 699.000 649.000 207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -480.000 -458.000 -499.000 -541.000 -162.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 2 22.5 17.9 12.5 19.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4 3.4 4.6 7.0 4.2
Total kapitalrentabilitet -3.1 5.5 6.2 6.5 -4.8
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex