Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sylling Jordvanning Sa
Juridisk navn:  Sylling Jordvanning Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lier Regnskapskontor As Postboks 56 C/O Lier Regnskapskontor As Vestsideveien 5 Fax:
3401 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 970548181
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/13/1979
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.3%
Resultat  
  
-85.21%
Egenkapital  
  
13.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 328.000 870.000 533.000 425.000 453.000
Resultat: 46.000 311.000 30.000 163.000 108.000
Egenkapital: 300.000 265.000 25.000 3.000 -120.000
Regnskap for  Sylling Jordvanning Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 328.000 870.000 533.000 425.000 453.000
Driftskostnader -280.000 -553.000 -494.000 -247.000 -327.000
Driftsresultat 48.000 317.000 40.000 177.000 126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -10.000 -14.000 -18.000
Finans -2.000 -6.000 -10.000 -14.000 -18.000
Resultat før skatt 46.000 311.000 30.000 163.000 108.000
Skattekostnad -10.000 -72.000 -7.000 -41.000 -29.000
Årsresultat 35.000 239.000 23.000 122.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 113.000 127.000 144.000 163.000
Sum omløpsmidler 353.000 484.000 169.000 213.000 227.000
Sum eiendeler 441.000 597.000 296.000 357.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 265.000 25.000 3.000 -120.000
Sum egenkapital 300.000 265.000 25.000 3.000 -120.000
Sum langsiktig gjeld 0 65.000 125.000 185.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 267.000 146.000 169.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 597.000 296.000 357.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 325.000 855.000 530.000 421.000 451.000
Andre inntekter 3.000 15.000 3.000 4.000 3.000
Driftsinntekter 328.000 870.000 533.000 425.000 453.000
Varekostnad -33.000 -38.000 -29.000 -20.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -24.000 -15.000 -17.000 -19.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -500.000 -448.000 -208.000 -301.000
Driftskostnader -280.000 -553.000 -494.000 -247.000 -327.000
Driftsresultat 48.000 317.000 40.000 177.000 126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -10.000 -14.000 -18.000
Finans -2.000 -6.000 -10.000 -14.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 239.000 23.000 122.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 88.000 98.000 109.000 121.000 134.000
Maskiner anlegg 0 15.000 18.000 23.000 29.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 88.000 113.000 127.000 144.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 88.000 113.000 127.000 144.000 163.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 22.000 112.000 12.000 -88.000
Andre fordringer 10.000 8.000 6.000 6.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 454.000 51.000 195.000 306.000
Sum omløpsmidler 353.000 484.000 169.000 213.000 227.000
Sum eiendeler 441.000 597.000 296.000 357.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 265.000 25.000 3.000 -120.000
Sum egenkapital 300.000 265.000 25.000 3.000 -120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 65.000 125.000 185.000 245.000
Leverandørgjeld 54.000 12.000 62.000 42.000 43.000
Betalbar skatt 10.000 72.000 7.000 41.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 177.000 66.000 69.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 6.000 11.000 18.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 267.000 146.000 169.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 597.000 296.000 357.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 217.000 23.000 44.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 1.2 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 2.5 1.8 1.2 1.3 0.9
Soliditet 6 44.4 8.4 0.8 -30.8
Resultatgrad 14.6 36.4 7.5 41.6 27.8
Rentedekningsgrad 2 52.8 4 12.6 7.0
Gjeldsgrad 0.5 1.3 10.8 1 -4.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 53.1 13.5 49.6 32.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex