Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swebus Express Oslo
Juridisk navn:  Swebus Express Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22171165
Schweigaards Gate 10 Schweigaards Gate 10 Fax:
0185 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987388617
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/18/2004
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 3.758.000
Resultat: -219.000
Egenkapital: -352.000
Regnskap for  Swebus Express Oslo
Resultat 2011
Driftsinntekter 3.758.000
Driftskostnader -3.991.000
Driftsresultat -232.000
Finansinntekter 12.000
Finanskostnader 0
Finans 12.000
Resultat før skatt -219.000
Skattekostnad 61.000
Årsresultat -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000
Sum omløpsmidler 4.072.000
Sum eiendeler 4.209.000
Sum opptjent egenkapital -352.000
Sum egenkapital -352.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.561.000
Sum gjeld og egenkapital 4.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 3.758.000
Driftsinntekter 3.758.000
Varekostnad -15.000
Lønninger -160.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.816.000
Driftskostnader -3.991.000
Driftsresultat -232.000
Finansinntekter 12.000
Finanskostnader 0
Finans 12.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 137.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 137.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 383.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.689.000
Sum omløpsmidler 4.072.000
Sum eiendeler 4.209.000
Sum opptjent egenkapital -352.000
Sum egenkapital -352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.561.000
Sum kortsiktig gjeld 4.561.000
Sum gjeld og egenkapital 4.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -489.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet -8.4
Resultatgrad -6.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.0
Total kapitalrentabilitet -5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex