Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swebe As
Juridisk navn:  Swebe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åråssvingen 11 Åråssvingen 11 Fax:
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 920771726
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/24/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 15.000
Resultat: -20.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Swebe As
Resultat 2018
Driftsinntekter 15.000
Driftskostnader -35.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -20.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 15.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -35.000
Driftskostnader -35.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad -133.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -66.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex