Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swea Invest AS
Juridisk navn:  Swea Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nordia Law Advokatfirma As Att: Espen Egseth Postboks 2032 Vika C/O Nordia Law Advokatfirma As Att: Espen Egseth Cort Adelers Gate 16 Fax:
0125 Oslo 254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996031829
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85.88%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 730.000 5.170.000 9.000.000 20.618.000 -20.000
Egenkapital: 18.711.000 17.981.000 12.811.000 3.811.000 1.493.000
Regnskap for  Swea Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -66.000 -62.000 -118.000 -165.000 0
Driftsresultat -66.000 -62.000 -118.000 -165.000 0
Finansinntekter 936.000 5.257.000 9.206.000 20.814.000 0
Finanskostnader -140.000 -26.000 -88.000 -31.000 -20.000
Finans 796.000 5.231.000 9.118.000 20.783.000 -20.000
Resultat før skatt 730.000 5.170.000 9.000.000 20.618.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 5.170.000 9.000.000 20.618.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 18.967.000 13.807.000 1.014.000 2.624.000
Sum omløpsmidler 19.943.000 220.000 185.000 3.951.000 26.000
Sum eiendeler 19.943.000 19.187.000 13.992.000 4.965.000 2.650.000
Sum opptjent egenkapital 18.500.000 17.771.000 12.601.000 3.601.000 1.283.000
Sum egenkapital 18.711.000 17.981.000 12.811.000 3.811.000 1.493.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 1.207.000 1.181.000 1.154.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 19.943.000 19.188.000 13.992.000 4.965.000 2.649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -62.000 -118.000 -165.000 0
Driftskostnader -66.000 -62.000 -118.000 -165.000 0
Driftsresultat -66.000 -62.000 -118.000 -165.000 0
Finansinntekter 936.000 5.257.000 9.206.000 20.814.000 0
Finanskostnader -140.000 -26.000 -88.000 -31.000 -20.000
Finans 796.000 5.231.000 9.118.000 20.783.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 5.170.000 9.000.000 20.618.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 18.967.000 13.807.000 1.014.000 2.624.000
Sum anleggsmidler 0 18.967.000 13.807.000 1.014.000 2.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.943.000 220.000 185.000 3.951.000 26.000
Sum omløpsmidler 19.943.000 220.000 185.000 3.951.000 26.000
Sum eiendeler 19.943.000 19.187.000 13.992.000 4.965.000 2.650.000
Sum opptjent egenkapital 18.500.000 17.771.000 12.601.000 3.601.000 1.283.000
Sum egenkapital 18.711.000 17.981.000 12.811.000 3.811.000 1.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.233.000 1.207.000 1.181.000 1.154.000 1.156.000
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 1.207.000 1.181.000 1.154.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 19.943.000 19.188.000 13.992.000 4.965.000 2.649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.710.000 -987.000 -996.000 2.797.000 -1.130.000
Likviditetsgrad 1 16.2 0.2 0.2 3.4 0.0
Likviditetsgrad 2 16.2 0.2 0.2 3.5 0.1
Soliditet 93.8 93.7 91.6 76.8 56.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -2.4 -1.3 666.1 0.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.4 27.1 6 415.9 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex