Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swe Sprinkler Wäst Ab
Juridisk navn:  Swe Sprinkler Wäst Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Byrå 17 As Box 44 Fax:
1850 Mysen 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 998762464
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2012
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 1.689.000
Resultat: -874.000
Egenkapital: -874.000
Regnskap for  Swe Sprinkler Wäst Ab
Resultat 2013
Driftsinntekter 1.689.000
Driftskostnader -2.564.000
Driftsresultat -874.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -874.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -874.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 559.000
Sum eiendeler 559.000
Sum opptjent egenkapital -874.000
Sum egenkapital -874.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.689.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.689.000
Varekostnad -1.351.000
Lønninger -891.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -322.000
Driftskostnader -2.564.000
Driftsresultat -874.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -874.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 325.000
Andre fordringer 69.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 165.000
Sum omløpsmidler 559.000
Sum eiendeler 559.000
Sum opptjent egenkapital -874.000
Sum egenkapital -874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.497.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -63.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -874.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -156.4
Resultatgrad -51.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6
Total kapitalrentabilitet -156.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex