Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sverresdalsveien 26 Eiendom As
Juridisk navn:  Sverresdalsveien 26 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72560162
Sverresdalsveien 26 Sverresdalsveien 26 Fax: 72561718
7020 Trondheim 7020 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 929167678
Aksjekapital: 104.720 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Regnskapsfører: Småbedrifts Partner Midt-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.55%
Resultat  
  
29.66%
Egenkapital  
  
10.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 700.000 639.000 1.188.000 1.122.000 1.104.000
Resultat: 153.000 118.000 114.000 173.000 173.000
Egenkapital: 1.544.000 1.403.000 1.285.000 1.171.000 998.000
Regnskap for  Sverresdalsveien 26 Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 700.000 639.000 1.188.000 1.122.000 1.104.000
Driftskostnader -477.000 -441.000 -986.000 -846.000 -805.000
Driftsresultat 222.000 197.000 202.000 276.000 298.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -84.000 -94.000 -104.000 -126.000
Finans -70.000 -79.000 -89.000 -103.000 -125.000
Resultat før skatt 153.000 118.000 114.000 173.000 173.000
Skattekostnad -12.000 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 118.000 114.000 173.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.982.000 3.144.000 3.306.000 3.471.000 3.559.000
Sum omløpsmidler 161.000 84.000 139.000 64.000 139.000
Sum eiendeler 3.143.000 3.228.000 3.445.000 3.535.000 3.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.439.000 1.298.000 1.180.000 1.066.000 894.000
Sum egenkapital 1.544.000 1.403.000 1.285.000 1.171.000 998.000
Sum langsiktig gjeld 1.473.000 1.755.000 2.038.000 2.320.000 2.652.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 70.000 123.000 44.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 3.144.000 3.228.000 3.446.000 3.535.000 3.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 886.000 824.000 813.000
Andre inntekter 700.000 639.000 303.000 297.000 291.000
Driftsinntekter 700.000 639.000 1.188.000 1.122.000 1.104.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -114.000 -48.000 -267.000 -114.000 -218.000
Avskrivning -162.000 -162.000 -165.000 -164.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -231.000 -554.000 -568.000 -430.000
Driftskostnader -477.000 -441.000 -986.000 -846.000 -805.000
Driftsresultat 222.000 197.000 202.000 276.000 298.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -84.000 -94.000 -104.000 -126.000
Finans -70.000 -79.000 -89.000 -103.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 118.000 114.000 173.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.925.000 3.074.000 3.224.000 3.373.000 3.522.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 70.000 83.000 98.000 37.000
Sum varige driftsmidler 2.982.000 3.144.000 3.306.000 3.471.000 3.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.982.000 3.144.000 3.306.000 3.471.000 3.559.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 21.000 20.000 55.000 44.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 65.000 85.000 19.000 94.000
Sum omløpsmidler 161.000 84.000 139.000 64.000 139.000
Sum eiendeler 3.143.000 3.228.000 3.445.000 3.535.000 3.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.439.000 1.298.000 1.180.000 1.066.000 894.000
Sum egenkapital 1.544.000 1.403.000 1.285.000 1.171.000 998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.473.000 1.755.000 2.038.000 2.320.000 2.652.000
Leverandørgjeld 40.000 23.000 19.000 20.000 13.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 22.000 97.000 6.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 25.000 7.000 18.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 70.000 123.000 44.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 3.144.000 3.228.000 3.446.000 3.535.000 3.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 14.000 16.000 20.000 92.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.5 3.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.5 3.0
Soliditet 49.1 43.5 37.3 33.1 27.0
Resultatgrad 31.7 30.8 1 24.6 27.0
Rentedekningsgrad 3 2.3 2.1 2.7 2.4
Gjeldsgrad 1 1.3 1.7 2 2.7
Total kapitalrentabilitet 7.2 6.3 6 7.8 8.1
Signatur
03.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex