Sveising Og Vedlikehold As
Juridisk navn:  Sveising Og Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90843600
Grinisvingen 51 Grinisvingen 51 Fax:
2009 Nordby 2009 Nordby
Fylke: Kommune:
Akershus Rælingen
Org.nr: 915453546
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/12/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
102.88%
Resultat  
  
256.68%
Egenkapital  
  
276.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Resultat: 1.869.000 524.000 537.000 -10.000
Egenkapital: 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Regnskap for  Sveising Og Vedlikehold As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Driftskostnader -4.883.000 -2.802.000 -3.375.000 -10.000
Driftsresultat 1.890.000 537.000 538.000 -10.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -27.000 -14.000 -2.000 0
Finans -21.000 -13.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.869.000 524.000 537.000 -10.000
Skattekostnad -434.000 -126.000 -136.000 2.000
Årsresultat 1.435.000 398.000 401.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 2.763.000 1.189.000 1.120.000 30.000
Sum eiendeler 2.784.000 1.189.000 1.120.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 419.000 21.000 -7.000
Sum egenkapital 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.094.000 737.000 1.067.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.785.000 1.189.000 1.121.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.774.000 3.332.000 3.889.000 0
Andre inntekter 0 7.000 24.000 0
Driftsinntekter 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Varekostnad -100.000 -28.000 -84.000 0
Lønninger -1.403.000 -1.059.000 -1.252.000 0
Avskrivning -28.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.352.000 -1.715.000 -2.039.000 -10.000
Driftskostnader -4.883.000 -2.802.000 -3.375.000 -10.000
Driftsresultat 1.890.000 537.000 538.000 -10.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -27.000 -14.000 -2.000 0
Finans -21.000 -13.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -373.000 0
Årsresultat 1.435.000 398.000 401.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 0 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.534.000 571.000 603.000 0
Andre fordringer 284.000 224.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 945.000 393.000 497.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.763.000 1.189.000 1.120.000 30.000
Sum eiendeler 2.784.000 1.189.000 1.120.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 419.000 21.000 -7.000
Sum egenkapital 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 130.000 270.000 244.000 0
Betalbar skatt 436.000 126.000 131.000 0
Skyldig offentlige avgifter 355.000 218.000 178.000 0
Utbytte 0 0 -373.000 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 122.000 142.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.094.000 737.000 1.067.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.785.000 1.189.000 1.121.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.669.000 452.000 53.000 21.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.6 1 3.3
Likviditetsgrad 2 2.5 1.6 1 3.4
Soliditet 60.7 37.8 4.5 71.9
Resultatgrad 27.9 16.1 13.7
Rentedekningsgrad 7 38.4 2
Gjeldsgrad 0.6 1.6 2 0.4
Total kapitalrentabilitet 68.1 45.2 48.1 -31.3
Signatur
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex