Sveising Og Vedlikehold As
Juridisk navn:  Sveising Og Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90843600
Grinisvingen 51 Grinisvingen 51 Fax:
2009 Nordby 2009 Nordby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 915453546
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/12/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.24%
Resultat  
  
-88.34%
Egenkapital  
  
-86.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.100.000 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Resultat: 218.000 1.869.000 524.000 537.000 -10.000
Egenkapital: 235.000 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Regnskap for  Sveising Og Vedlikehold As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.100.000 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Driftskostnader -2.873.000 -4.883.000 -2.802.000 -3.375.000 -10.000
Driftsresultat 226.000 1.890.000 537.000 538.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -27.000 -14.000 -2.000 0
Finans -9.000 -21.000 -13.000 -1.000 0
Resultat før skatt 218.000 1.869.000 524.000 537.000 -10.000
Skattekostnad -49.000 -434.000 -126.000 -136.000 2.000
Årsresultat 169.000 1.435.000 398.000 401.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 21.000 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 2.763.000 1.189.000 1.120.000 30.000
Sum eiendeler 1.280.000 2.784.000 1.189.000 1.120.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 205.000 1.660.000 419.000 21.000 -7.000
Sum egenkapital 235.000 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.046.000 1.094.000 737.000 1.067.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.281.000 2.785.000 1.189.000 1.121.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.072.000 6.774.000 3.332.000 3.889.000 0
Andre inntekter 28.000 0 7.000 24.000 0
Driftsinntekter 3.100.000 6.774.000 3.339.000 3.913.000 0
Varekostnad -1.193.000 -100.000 -28.000 -84.000 0
Lønninger -1.359.000 -1.403.000 -1.059.000 -1.252.000 0
Avskrivning -11.000 -28.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -3.352.000 -1.715.000 -2.039.000 -10.000
Driftskostnader -2.873.000 -4.883.000 -2.802.000 -3.375.000 -10.000
Driftsresultat 226.000 1.890.000 537.000 538.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -27.000 -14.000 -2.000 0
Finans -9.000 -21.000 -13.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -224.000 0 0 -373.000 0
Årsresultat 169.000 1.435.000 398.000 401.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 21.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 21.000 0 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 551.000 1.534.000 571.000 603.000 0
Andre fordringer 266.000 284.000 224.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 945.000 393.000 497.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 2.763.000 1.189.000 1.120.000 30.000
Sum eiendeler 1.280.000 2.784.000 1.189.000 1.120.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 205.000 1.660.000 419.000 21.000 -7.000
Sum egenkapital 235.000 1.690.000 449.000 51.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 26.000 130.000 270.000 244.000 0
Betalbar skatt 50.000 436.000 126.000 131.000 0
Skyldig offentlige avgifter 158.000 355.000 218.000 178.000 0
Utbytte -224.000 0 0 -373.000 0
Annen kortsiktig gjeld 813.000 172.000 122.000 142.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.046.000 1.094.000 737.000 1.067.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.281.000 2.785.000 1.189.000 1.121.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000 1.669.000 452.000 53.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.5 1.6 1 3.3
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 1.6 1 3.4
Soliditet 18.3 60.7 37.8 4.5 71.9
Resultatgrad 7.3 27.9 16.1 13.7
Rentedekningsgrad 22.6 7 38.4 2
Gjeldsgrad 4.5 0.6 1.6 2 0.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 68.1 45.2 48.1 -31.3
Signatur
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex