Sveising Og Plasmakutting AS
Juridisk navn:  Sveising Og Plasmakutting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91698771
c/o Bo-Bygg AS Postboks 1845 Nordne Strandgaten 223 Fax: 55325645
5816 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967651877
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Egenkapital: -5.554.000 -5.547.000 -5.540.000 -5.533.000 -5.515.000
Regnskap for  Sveising Og Plasmakutting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -6.654.000 -6.647.000 -6.640.000 -6.633.000 -6.615.000
Sum egenkapital -5.554.000 -5.547.000 -5.540.000 -5.533.000 -5.515.000
Sum langsiktig gjeld 5.232.000 5.225.000 5.217.000 5.210.000 5.193.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 -1.000 -1.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -18.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -6.654.000 -6.647.000 -6.640.000 -6.633.000 -6.615.000
Sum egenkapital -5.554.000 -5.547.000 -5.540.000 -5.533.000 -5.515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.232.000 5.225.000 5.217.000 5.210.000 5.193.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 319.000 319.000 319.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 -1.000 -1.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -322.000 -322.000 -322.000 -322.000 -322.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 5 5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 7 1
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex