Svein & Trond Hodne AS
Juridisk navn:  Svein & Trond Hodne AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93012692
Lars Tjøttas Veg 41 Lars Tjøttas Veg 41 Fax:
4341 Bryne 4341 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 994277529
Aksjekapital: 1.122.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
68.07%
Resultat  
  
-30.93%
Egenkapital  
  
9.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000.000 3.570.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000
Resultat: 623.000 902.000 1.026.000 620.000 548.000
Egenkapital: 5.674.000 5.171.000 4.465.000 3.876.000 3.683.000
Regnskap for  Svein & Trond Hodne AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000.000 3.570.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000
Driftskostnader -3.791.000 -2.075.000 -2.033.000 -2.030.000 -1.993.000
Driftsresultat 2.208.000 1.495.000 1.327.000 970.000 1.007.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.592.000 -594.000 -301.000 -350.000 -459.000
Finans -1.586.000 -593.000 -301.000 -350.000 -459.000
Resultat før skatt 623.000 902.000 1.026.000 620.000 548.000
Skattekostnad -121.000 -195.000 -236.000 -127.000 -148.000
Årsresultat 502.000 706.000 790.000 492.000 400.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.079.000 12.464.000 11.439.000 12.408.000 13.556.000
Sum omløpsmidler 2.198.000 1.910.000 1.487.000 975.000 756.000
Sum eiendeler 19.277.000 14.374.000 12.926.000 13.383.000 14.312.000
Sum opptjent egenkapital 3.526.000 3.024.000 2.318.000 1.728.000 1.536.000
Sum egenkapital 5.674.000 5.171.000 4.465.000 3.876.000 3.683.000
Sum langsiktig gjeld 13.273.000 6.408.000 7.592.000 8.810.000 10.025.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 2.795.000 869.000 698.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 14.374.000 12.926.000 13.383.000 14.312.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.000.000 3.570.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000
Driftsinntekter 6.000.000 3.570.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.438.000 -1.178.000 -1.195.000 -1.195.000 -1.149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.353.000 -897.000 -838.000 -835.000 -844.000
Driftskostnader -3.791.000 -2.075.000 -2.033.000 -2.030.000 -1.993.000
Driftsresultat 2.208.000 1.495.000 1.327.000 970.000 1.007.000
Finansinntekter 6.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.592.000 -594.000 -301.000 -350.000 -459.000
Finans -1.586.000 -593.000 -301.000 -350.000 -459.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000 -150.000
Årsresultat 502.000 706.000 790.000 492.000 400.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.647.000 10.303.000 8.616.000 9.177.000 9.648.000
Maskiner anlegg 2.658.000 1.885.000 2.265.000 2.393.000 2.787.000
Driftsløsøre 54.000 57.000 119.000 181.000 244.000
Sum varige driftsmidler 14.358.000 12.245.000 11.001.000 11.751.000 12.679.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.720.000 219.000 438.000 658.000 877.000
Sum anleggsmidler 17.079.000 12.464.000 11.439.000 12.408.000 13.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.225.000 875.000 700.000 313.000 625.000
Andre fordringer 298.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 675.000 986.000 737.000 613.000 81.000
Sum omløpsmidler 2.198.000 1.910.000 1.487.000 975.000 756.000
Sum eiendeler 19.277.000 14.374.000 12.926.000 13.383.000 14.312.000
Sum opptjent egenkapital 3.526.000 3.024.000 2.318.000 1.728.000 1.536.000
Sum egenkapital 5.674.000 5.171.000 4.465.000 3.876.000 3.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 501.000 487.000 485.000 501.000 514.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.488.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.273.000 6.408.000 7.592.000 8.810.000 10.025.000
Leverandørgjeld 24.000 858.000 247.000 80.000 320.000
Betalbar skatt 107.000 193.000 252.000 141.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000 65.000 147.000 160.000 71.000
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 48.000 190.000 23.000 17.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 2.795.000 869.000 698.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 14.374.000 12.926.000 13.383.000 14.312.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.868.000 -885.000 618.000 277.000 152.000
Likviditetsgrad 1 6.7 0.7 1.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 6.7 0.7 1.7 1.4 1.3
Soliditet 29.4 3 34.5 29.0 25.7
Resultatgrad 36.8 41.9 39.5 32.3 33.6
Rentedekningsgrad 1.4 2.5 4.4 2.8 2.2
Gjeldsgrad 2.4 1.8 1.9 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 11.5 10.4 10.3 7.2 7.0
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex