Svein André Olsen Holding As
Juridisk navn:  Svein André Olsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bergfruelia 39B Bergfruelia 39B Fax:
1663 Rolvsøy 1663 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 916574762
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 1/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
111.39%
Resultat  
  
-137.5%
Egenkapital  
  
-29.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 167.000 79.000 107.000
Resultat: -19.000 -8.000 1.000
Egenkapital: 46.000 65.000 80.000
Regnskap for  Svein André Olsen Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 167.000 79.000 107.000
Driftskostnader -186.000 -47.000 -107.000
Driftsresultat -19.000 32.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -40.000 0
Finans 0 -40.000 0
Resultat før skatt -19.000 -8.000 1.000
Skattekostnad 0 -8.000 0
Årsresultat -19.000 -15.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 0 50.000
Sum omløpsmidler 107.000 74.000 31.000
Sum eiendeler 113.000 74.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -15.000 0
Sum egenkapital 46.000 65.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000 74.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.000 79.000 107.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 167.000 79.000 107.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -143.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -47.000 -107.000
Driftskostnader -186.000 -47.000 -107.000
Driftsresultat -19.000 32.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -40.000 0
Finans 0 -40.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 -15.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 50.000
Sum anleggsmidler 6.000 0 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 70.000 33.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 41.000 27.000
Sum omløpsmidler 107.000 74.000 31.000
Sum eiendeler 113.000 74.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -15.000 0
Sum egenkapital 46.000 65.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000 74.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 65.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.6 8.2
Likviditetsgrad 2 1.6 8.2 0
Soliditet 40.4 87.8 1
Resultatgrad -11.4 40.5 0.9
Rentedekningsgrad 0.8
Gjeldsgrad 1.5 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -16.7 43.2 1.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
OLSEN SVEIN ANDRE
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex