Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sulzer Pumps Norway AS
Juridisk navn:  Sulzer Pumps Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51634280
Orstadvegen 124 Orstadvegen 124 Fax: 51634281
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 866243522
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 5/21/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.91%
Resultat  
  
39.36%
Egenkapital  
  
-17.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 65.648.000 61.984.000 59.457.000 101.191.000 110.338.000
Resultat: -1.103.000 -1.819.000 -5.764.000 4.470.000 9.032.000
Egenkapital: 5.551.000 6.758.000 8.928.000 13.205.000 13.041.000
Regnskap for  Sulzer Pumps Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 65.648.000 61.984.000 59.457.000 101.191.000 110.338.000
Driftskostnader -66.648.000 -63.800.000 -65.208.000 -96.404.000 -100.607.000
Driftsresultat -1.000.000 -1.816.000 -5.750.000 4.788.000 9.731.000
Finansinntekter 43.000 281.000 1.379.000 794.000 453.000
Finanskostnader -145.000 -283.000 -1.391.000 -1.112.000 -1.151.000
Finans -102.000 -2.000 -12.000 -318.000 -698.000
Resultat før skatt -1.103.000 -1.819.000 -5.764.000 4.470.000 9.032.000
Skattekostnad 90.000 299.000 1.308.000 -1.418.000 -2.439.000
Årsresultat -1.013.000 -1.520.000 -4.455.000 3.052.000 6.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.763.000 3.729.000 3.515.000 2.582.000 806.000
Sum omløpsmidler 29.452.000 29.364.000 21.458.000 45.150.000 50.708.000
Sum eiendeler 33.215.000 33.093.000 24.973.000 47.732.000 51.514.000
Sum opptjent egenkapital 5.051.000 6.258.000 8.428.000 12.705.000 12.541.000
Sum egenkapital 5.551.000 6.758.000 8.928.000 13.205.000 13.041.000
Sum langsiktig gjeld 2.981.000 2.384.000 1.630.000 2.864.000 4.337.000
Sum kortsiktig gjeld 24.682.000 23.951.000 14.414.000 31.663.000 34.136.000
Sum gjeld og egenkapital 33.214.000 33.093.000 24.972.000 47.732.000 51.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.648.000 61.984.000 59.457.000 101.191.000 110.338.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 65.648.000 61.984.000 59.457.000 101.191.000 110.338.000
Varekostnad -39.015.000 -35.726.000 -33.355.000 -61.284.000 -74.043.000
Lønninger -17.327.000 -18.035.000 -21.075.000 -23.076.000 -16.459.000
Avskrivning -276.000 -338.000 -399.000 -374.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.030.000 -9.701.000 -10.379.000 -11.670.000 -9.653.000
Driftskostnader -66.648.000 -63.800.000 -65.208.000 -96.404.000 -100.607.000
Driftsresultat -1.000.000 -1.816.000 -5.750.000 4.788.000 9.731.000
Finansinntekter 43.000 281.000 1.379.000 794.000 453.000
Finanskostnader -145.000 -283.000 -1.391.000 -1.112.000 -1.151.000
Finans -102.000 -2.000 -12.000 -318.000 -698.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Årsresultat -1.013.000 -1.520.000 -4.455.000 3.052.000 6.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.389.000 2.175.000 1.623.000 309.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.195.000 1.415.000 1.669.000 1.931.000 590.000
Driftsløsøre 179.000 139.000 222.000 342.000 216.000
Sum varige driftsmidler 1.374.000 1.554.000 1.892.000 2.273.000 806.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.763.000 3.729.000 3.515.000 2.582.000 806.000
Varebeholdning 2.204.000 15.342.000 2.026.000 4.445.000 25.871.000
Kundefordringer 17.615.000 7.598.000 6.095.000 23.130.000 5.768.000
Andre fordringer 6.652.000 5.607.000 12.092.000 15.980.000 17.869.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.981.000 817.000 1.246.000 1.596.000 1.201.000
Sum omløpsmidler 29.452.000 29.364.000 21.458.000 45.150.000 50.708.000
Sum eiendeler 33.215.000 33.093.000 24.973.000 47.732.000 51.514.000
Sum opptjent egenkapital 5.051.000 6.258.000 8.428.000 12.705.000 12.541.000
Sum egenkapital 5.551.000 6.758.000 8.928.000 13.205.000 13.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.981.000 2.384.000 1.630.000 2.864.000 4.337.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.150.000 3.000 1.165.000 73.000 1.957.000
Sum langsiktig gjeld 2.981.000 2.384.000 1.630.000 2.864.000 4.337.000
Leverandørgjeld 16.456.000 4.872.000 8.482.000 15.046.000 15.817.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.374.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 1.683.000 1.734.000 1.943.000 2.287.000 1.547.000
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.394.000 17.342.000 2.825.000 6.884.000 14.663.000
Sum kortsiktig gjeld 24.682.000 23.951.000 14.414.000 31.663.000 34.136.000
Sum gjeld og egenkapital 33.214.000 33.093.000 24.972.000 47.732.000 51.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.770.000 5.413.000 7.044.000 13.487.000 16.572.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 1.3 1.3 0.8
Soliditet 16.7 20.4 35.8 27.7 25.3
Resultatgrad -1.5 -2.9 -9.7 4.7 8.8
Rentedekningsgrad -6.9 -6.4 -4.1 5.0 8.8
Gjeldsgrad 5 3.9 1.8 2.6 3.0
Total kapitalrentabilitet -2.9 -4.6 -17.5 11.7 19.8
Signatur
23.11.2016
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex