Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Styrke Holding As
Juridisk navn:  Styrke Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48889010
Bondestokksund 11 Bondestokksund 11 Fax: 70012959
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 976545699
Aksjekapital: 152.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 6/18/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aktiv senteret ulstein as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.1%
Resultat  
  
63.54%
Egenkapital  
  
2.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.480.000 13.203.000 13.956.000 13.587.000 13.927.000
Resultat: -295.000 -809.000 2.265.000 2.289.000 3.254.000
Egenkapital: 10.773.000 10.483.000 11.285.000 10.064.000 8.444.000
Regnskap for  Styrke Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.480.000 13.203.000 13.956.000 13.587.000 13.927.000
Driftskostnader -13.684.000 -13.698.000 -11.511.000 -11.260.000 -10.638.000
Driftsresultat -204.000 -496.000 2.444.000 2.327.000 3.288.000
Finansinntekter 2.000 548.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -93.000 -861.000 -183.000 -43.000 -43.000
Finans -91.000 -313.000 -180.000 -39.000 -35.000
Resultat før skatt -295.000 -809.000 2.265.000 2.289.000 3.254.000
Skattekostnad 63.000 7.000 -1.043.000 -669.000 -897.000
Årsresultat -232.000 -802.000 1.222.000 1.620.000 2.357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.728.000 15.631.000 16.602.000 18.377.000 6.895.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 1.427.000 2.848.000 1.206.000 4.312.000
Sum eiendeler 17.230.000 17.058.000 19.450.000 19.583.000 11.207.000
Sum opptjent egenkapital 10.621.000 10.331.000 11.133.000 9.912.000 8.292.000
Sum egenkapital 10.773.000 10.483.000 11.285.000 10.064.000 8.444.000
Sum langsiktig gjeld 2.551.000 3.149.000 3.807.000 4.465.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 3.906.000 3.426.000 4.358.000 5.055.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.230.000 17.058.000 19.450.000 19.584.000 11.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.332.000 13.073.000 13.903.000 13.553.000 13.900.000
Andre inntekter 147.000 131.000 53.000 34.000 27.000
Driftsinntekter 13.480.000 13.203.000 13.956.000 13.587.000 13.927.000
Varekostnad -167.000 -130.000 -67.000 -91.000 -21.000
Lønninger -5.395.000 -4.830.000 -4.861.000 -4.996.000 -4.522.000
Avskrivning -2.057.000 -1.840.000 -1.920.000 -949.000 -704.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.065.000 -6.898.000 -4.663.000 -5.224.000 -5.391.000
Driftskostnader -13.684.000 -13.698.000 -11.511.000 -11.260.000 -10.638.000
Driftsresultat -204.000 -496.000 2.444.000 2.327.000 3.288.000
Finansinntekter 2.000 548.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -93.000 -861.000 -183.000 -43.000 -43.000
Finans -91.000 -313.000 -180.000 -39.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -232.000 -802.000 1.222.000 1.620.000 2.357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 56.000 41.000 616.000 716.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.576.000 5.776.000 5.467.000 6.967.000 3.382.000
Sum varige driftsmidler 4.576.000 5.776.000 5.467.000 6.967.000 3.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.049.000 9.799.000 11.095.000 10.794.000 2.797.000
Sum anleggsmidler 14.728.000 15.631.000 16.602.000 18.377.000 6.895.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 284.000 384.000 347.000 397.000 312.000
Andre fordringer 276.000 94.000 68.000 42.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.627.000 401.000 2.432.000 767.000 3.869.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 1.427.000 2.848.000 1.206.000 4.312.000
Sum eiendeler 17.230.000 17.058.000 19.450.000 19.583.000 11.207.000
Sum opptjent egenkapital 10.621.000 10.331.000 11.133.000 9.912.000 8.292.000
Sum egenkapital 10.773.000 10.483.000 11.285.000 10.064.000 8.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.551.000 3.149.000 3.807.000 4.465.000 599.000
Leverandørgjeld 242.000 340.000 893.000 1.983.000 158.000
Betalbar skatt 148.000 8.000 467.000 54.000 860.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 331.000 301.000 324.000 338.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.190.000 2.747.000 2.697.000 2.693.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 3.906.000 3.426.000 4.358.000 5.055.000 2.163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.230.000 17.058.000 19.450.000 19.584.000 11.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.404.000 -1.999.000 -1.510.000 -3.849.000 2.149.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.7 0.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.7 0.3 2.0
Soliditet 62.5 61.5 5 51.4 75.4
Resultatgrad -1.5 -3.8 17.5 17.1 23.6
Rentedekningsgrad -2.2 -0.6 13.4 54.2 76.7
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 0.3 12.6 11.9 29.4
Signatur
31.01.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex