Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentkulturhuset I Bergen AS
Juridisk navn:  Studentkulturhuset I Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55589910
Postboks 1822 Håkonsgaten Olav Kyrres Gate 49 Fax: 55302801
5866 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 973199986
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 1/23/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.13%
Resultat  
  
210.98%
Egenkapital  
  
7.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.434.000 13.349.000 14.152.000 14.712.000 14.442.000
Resultat: 728.000 -656.000 37.000 237.000 249.000
Egenkapital: 7.687.000 7.136.000 7.653.000 7.631.000 7.469.000
Regnskap for  Studentkulturhuset I Bergen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.434.000 13.349.000 14.152.000 14.712.000 14.442.000
Driftskostnader -13.737.000 -14.105.000 -14.224.000 -14.581.000 -14.278.000
Driftsresultat 697.000 -756.000 -71.000 131.000 164.000
Finansinntekter 63.000 122.000 123.000 169.000 95.000
Finanskostnader -32.000 -22.000 -15.000 -63.000 -9.000
Finans 31.000 100.000 108.000 106.000 86.000
Resultat før skatt 728.000 -656.000 37.000 237.000 249.000
Skattekostnad -177.000 140.000 -15.000 -75.000 -66.000
Årsresultat 551.000 -517.000 22.000 162.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.334.000 2.889.000 7.932.000 6.803.000 6.475.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 5.639.000 2.110.000 2.280.000 2.735.000
Sum eiendeler 9.106.000 8.528.000 10.042.000 9.083.000 9.210.000
Sum opptjent egenkapital 4.236.000 3.685.000 4.201.000 4.180.000 4.017.000
Sum egenkapital 7.687.000 7.136.000 7.653.000 7.631.000 7.469.000
Sum langsiktig gjeld 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 912.000 1.909.000 972.000 1.261.000
Sum gjeld og egenkapital 9.107.000 8.529.000 10.042.000 9.084.000 9.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.667.000 11.991.000 12.824.000 13.670.000 13.523.000
Andre inntekter 1.767.000 1.358.000 1.327.000 1.042.000 919.000
Driftsinntekter 14.434.000 13.349.000 14.152.000 14.712.000 14.442.000
Varekostnad -6.250.000 -6.303.000 -6.273.000 -6.819.000 -6.884.000
Lønninger -3.702.000 -3.459.000 -3.269.000 -2.976.000 -2.921.000
Avskrivning -621.000 -611.000 -653.000 -622.000 -695.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.165.000 -3.732.000 -4.029.000 -4.164.000 -3.778.000
Driftskostnader -13.737.000 -14.105.000 -14.224.000 -14.581.000 -14.278.000
Driftsresultat 697.000 -756.000 -71.000 131.000 164.000
Finansinntekter 63.000 122.000 123.000 169.000 95.000
Finanskostnader -32.000 -22.000 -15.000 -63.000 -9.000
Finans 31.000 100.000 108.000 106.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 551.000 -517.000 22.000 162.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 225.000 86.000 100.000 175.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.262.000 2.614.000 3.544.000 2.458.000 2.022.000
Sum varige driftsmidler 2.262.000 2.614.000 3.544.000 2.458.000 2.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 50.000 4.303.000 4.244.000 4.277.000
Sum anleggsmidler 2.334.000 2.889.000 7.932.000 6.803.000 6.475.000
Varebeholdning 430.000 372.000 466.000 588.000 474.000
Kundefordringer 359.000 37.000 86.000 49.000 65.000
Andre fordringer 1.235.000 1.055.000 1.168.000 647.000 394.000
Sum investeringer 3.441.000 3.415.000 0 0 0
Kasse, bank 1.307.000 760.000 390.000 997.000 1.802.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 5.639.000 2.110.000 2.280.000 2.735.000
Sum eiendeler 9.106.000 8.528.000 10.042.000 9.083.000 9.210.000
Sum opptjent egenkapital 4.236.000 3.685.000 4.201.000 4.180.000 4.017.000
Sum egenkapital 7.687.000 7.136.000 7.653.000 7.631.000 7.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Leverandørgjeld 191.000 328.000 1.417.000 373.000 209.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 241.000 94.000 106.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 497.000 343.000 398.000 492.000 831.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 912.000 1.909.000 972.000 1.261.000
Sum gjeld og egenkapital 9.107.000 8.529.000 10.042.000 9.084.000 9.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.833.000 4.727.000 201.000 1.308.000 1.474.000
Likviditetsgrad 1 7.2 6.2 1.1 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 6.8 5.8 0.9 1.8 1.8
Soliditet 84.4 83.7 76.2 84.0 81.1
Resultatgrad 4.8 -5.7 -0.5 0.9 1.1
Rentedekningsgrad 21.8 -34.4 -4.7 4.8 28.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.3 -7.4 0.5 3.3 2.8
Signatur
21.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex