Stryn Rekneskapslag Sa
Juridisk navn:  Stryn Rekneskapslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57203400
Postboks 89 Tonningsgata 9 Fax: 57871890
6781 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 948007851
Aksjekapital: 647 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/4/1970 1
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.25%
Resultat  
  
124.18%
Egenkapital  
  
2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.280.000 4.334.000 4.066.000 3.764.000 3.800.000
Resultat: 22.000 -91.000 178.000 -2.000 86.000
Egenkapital: 979.000 958.000 1.050.000 913.000 917.000
Regnskap for  Stryn Rekneskapslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.280.000 4.334.000 4.066.000 3.764.000 3.800.000
Driftskostnader -4.283.000 -4.451.000 -3.915.000 -3.793.000 -3.746.000
Driftsresultat -3.000 -118.000 152.000 -30.000 53.000
Finansinntekter 25.000 27.000 26.000 28.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 27.000 26.000 27.000 32.000
Resultat før skatt 22.000 -91.000 178.000 -2.000 86.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -41.000 -1.000 -22.000
Årsresultat 21.000 -92.000 137.000 -3.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 30.000 36.000 39.000 31.000
Sum omløpsmidler 1.503.000 1.707.000 1.592.000 1.567.000 1.457.000
Sum eiendeler 1.529.000 1.737.000 1.628.000 1.606.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 979.000 958.000 1.050.000 913.000 917.000
Sum egenkapital 979.000 958.000 1.050.000 913.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550.000 780.000 578.000 693.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 1.529.000 1.738.000 1.628.000 1.606.000 1.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.280.000 4.334.000 4.066.000 3.764.000 3.799.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.280.000 4.334.000 4.066.000 3.764.000 3.800.000
Varekostnad -64.000 -99.000 -315.000 -325.000 -339.000
Lønninger -3.223.000 -3.350.000 -2.760.000 -2.630.000 -2.590.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -991.000 -997.000 -835.000 -828.000 -797.000
Driftskostnader -4.283.000 -4.451.000 -3.915.000 -3.793.000 -3.746.000
Driftsresultat -3.000 -118.000 152.000 -30.000 53.000
Finansinntekter 25.000 27.000 26.000 28.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 25.000 27.000 26.000 27.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -92.000 137.000 -3.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 16.000 22.000 27.000 19.000
Sum varige driftsmidler 11.000 16.000 22.000 27.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 26.000 30.000 36.000 39.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 529.000 757.000 772.000 592.000 579.000
Andre fordringer 133.000 143.000 88.000 98.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 842.000 807.000 732.000 877.000 825.000
Sum omløpsmidler 1.503.000 1.707.000 1.592.000 1.567.000 1.457.000
Sum eiendeler 1.529.000 1.737.000 1.628.000 1.606.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 979.000 958.000 1.050.000 913.000 917.000
Sum egenkapital 979.000 958.000 1.050.000 913.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 188.000 74.000 232.000 89.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 41.000 1.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 179.000 213.000 119.000 162.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 377.000 344.000 298.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 780.000 578.000 693.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 1.529.000 1.738.000 1.628.000 1.606.000 1.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 953.000 927.000 1.014.000 874.000 885.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.2 2.8 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.2 2.8 2.3 2.6
Soliditet 6 55.1 64.5 56.8 61.6
Resultatgrad -0.1 -2.7 3.7 -0.8 1.4
Rentedekningsgrad -2.0 86.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.4 -5.2 10.9 -0.1 5.8
Signatur
01.10.2013
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2013
DAGLEG LEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex