Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Straumsnes Vassverk Sa
Juridisk navn:  Straumsnes Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71533100
Einsetåsen 15 Fax:
6670 Øydegard 6670 Øydegard
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 956389259
Aksjekapital: 6.190.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/16/1969
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.76%
Resultat  
  
-113.92%
Egenkapital  
  
1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.004.000 3.154.000 3.023.000 2.755.000 2.658.000
Resultat: -97.000 697.000 -467.000 304.000 -188.000
Egenkapital: 8.080.000 7.982.000 7.373.000 7.836.000 7.499.000
Regnskap for  Straumsnes Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.004.000 3.154.000 3.023.000 2.755.000 2.658.000
Driftskostnader -3.011.000 -2.352.000 -3.373.000 -2.316.000 -2.687.000
Driftsresultat -6.000 802.000 -350.000 440.000 -28.000
Finansinntekter 34.000 28.000 27.000 17.000 25.000
Finanskostnader -125.000 -132.000 -143.000 -153.000 -184.000
Finans -91.000 -104.000 -116.000 -136.000 -159.000
Resultat før skatt -97.000 697.000 -467.000 304.000 -188.000
Skattekostnad 0 -125.000 -11.000 -43.000 -24.000
Årsresultat -97.000 572.000 -478.000 262.000 -212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.222.000 6.863.000 7.457.000 7.754.000 8.271.000
Sum omløpsmidler 3.960.000 3.511.000 2.374.000 2.724.000 1.957.000
Sum eiendeler 10.182.000 10.374.000 9.831.000 10.478.000 10.228.000
Sum opptjent egenkapital 1.890.000 1.987.000 1.415.000 1.892.000 1.631.000
Sum egenkapital 8.080.000 7.982.000 7.373.000 7.836.000 7.499.000
Sum langsiktig gjeld 1.799.000 2.003.000 2.192.000 2.371.000 2.542.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 389.000 265.000 271.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 10.183.000 10.374.000 9.831.000 10.478.000 10.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.004.000 3.154.000 3.023.000 2.755.000 2.658.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.004.000 3.154.000 3.023.000 2.755.000 2.658.000
Varekostnad -101.000 55.000 -4.000 -12.000 30.000
Lønninger -531.000 -464.000 -470.000 -390.000 -279.000
Avskrivning -655.000 -659.000 -634.000 -636.000 -647.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.724.000 -1.284.000 -2.265.000 -1.278.000 -1.791.000
Driftskostnader -3.011.000 -2.352.000 -3.373.000 -2.316.000 -2.687.000
Driftsresultat -6.000 802.000 -350.000 440.000 -28.000
Finansinntekter 34.000 28.000 27.000 17.000 25.000
Finanskostnader -125.000 -132.000 -143.000 -153.000 -184.000
Finans -91.000 -104.000 -116.000 -136.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 572.000 -478.000 262.000 -212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.936.000 6.489.000 7.031.000 7.583.000 8.075.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 286.000 374.000 426.000 170.000 197.000
Sum varige driftsmidler 6.222.000 6.863.000 7.457.000 7.754.000 8.271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.222.000 6.863.000 7.457.000 7.754.000 8.271.000
Varebeholdning 213.000 185.000 130.000 124.000 136.000
Kundefordringer 167.000 135.000 387.000 163.000 277.000
Andre fordringer 95.000 78.000 35.000 57.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.486.000 3.112.000 1.822.000 2.379.000 1.459.000
Sum omløpsmidler 3.960.000 3.511.000 2.374.000 2.724.000 1.957.000
Sum eiendeler 10.182.000 10.374.000 9.831.000 10.478.000 10.228.000
Sum opptjent egenkapital 1.890.000 1.987.000 1.415.000 1.892.000 1.631.000
Sum egenkapital 8.080.000 7.982.000 7.373.000 7.836.000 7.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.799.000 2.003.000 2.192.000 2.371.000 2.542.000
Leverandørgjeld 128.000 119.000 91.000 84.000 73.000
Betalbar skatt 0 126.000 11.000 43.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 50.000 68.000 55.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 94.000 95.000 89.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 389.000 265.000 271.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 10.183.000 10.374.000 9.831.000 10.478.000 10.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.656.000 3.122.000 2.109.000 2.453.000 1.769.000
Likviditetsgrad 1 13 9 9 10. 10.4
Likviditetsgrad 2 12.3 8.6 8.5 9.6 9.7
Soliditet 79.3 76.9 7 74.8 73.3
Resultatgrad -0.2 25.4 -11.6 1 -1.1
Rentedekningsgrad 6.1 -2.4 2.9 0.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 8 -3.3 4.4 0.0
Signatur
19.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex