Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strømlinjen AS
Juridisk navn:  Strømlinjen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74398900
Gravvikvegen 950 Gravvikvegen 950 Fax: 74398146
7990 Naustbukta 7990 Naustbukta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 984687400
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/4/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Rebus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.84%
Resultat  
  
74.09%
Egenkapital  
  
-16.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.529.000 2.311.000 6.194.000 5.979.000 5.914.000
Resultat: -71.000 -274.000 401.000 347.000 -440.000
Egenkapital: 307.000 366.000 583.000 283.000 -211.000
Regnskap for  Strømlinjen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.529.000 2.311.000 6.194.000 5.979.000 5.914.000
Driftskostnader -1.600.000 -2.552.000 -5.743.000 -5.553.000 -6.195.000
Driftsresultat -71.000 -242.000 452.000 426.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -33.000 -51.000 -81.000 -159.000
Finans -1.000 -33.000 -51.000 -79.000 -159.000
Resultat før skatt -71.000 -274.000 401.000 347.000 -440.000
Skattekostnad 13.000 57.000 -101.000 -103.000 119.000
Årsresultat -59.000 -217.000 300.000 244.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 472.000 1.144.000 1.457.000 1.772.000
Sum omløpsmidler 336.000 348.000 975.000 973.000 938.000
Sum eiendeler 731.000 820.000 2.119.000 2.430.000 2.710.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 16.000 233.000 -67.000 -311.000
Sum egenkapital 307.000 366.000 583.000 283.000 -211.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 86.000 513.000 1.036.000 1.530.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 368.000 1.024.000 1.110.000 1.390.000
Sum gjeld og egenkapital 730.000 820.000 2.120.000 2.429.000 2.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.529.000 2.311.000 6.194.000 5.979.000 5.911.000
Andre inntekter 0 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 1.529.000 2.311.000 6.194.000 5.979.000 5.914.000
Varekostnad 0 -107.000 -938.000 -279.000 -75.000
Lønninger -923.000 -1.326.000 -2.988.000 -3.119.000 -3.434.000
Avskrivning -90.000 -170.000 -211.000 -211.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -587.000 -949.000 -1.606.000 -1.944.000 -2.344.000
Driftskostnader -1.600.000 -2.552.000 -5.743.000 -5.553.000 -6.195.000
Driftsresultat -71.000 -242.000 452.000 426.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -33.000 -51.000 -81.000 -159.000
Finans -1.000 -33.000 -51.000 -79.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -217.000 300.000 244.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 67.000 10.000 111.000 214.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 315.000 406.000 1.120.000 1.331.000 1.542.000
Sum varige driftsmidler 315.000 406.000 1.120.000 1.331.000 1.542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 395.000 472.000 1.144.000 1.457.000 1.772.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 168.000 175.000 510.000 562.000 510.000
Andre fordringer 3.000 7.000 32.000 19.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 167.000 433.000 392.000 379.000
Sum omløpsmidler 336.000 348.000 975.000 973.000 938.000
Sum eiendeler 731.000 820.000 2.119.000 2.430.000 2.710.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 16.000 233.000 -67.000 -311.000
Sum egenkapital 307.000 366.000 583.000 283.000 -211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 86.000 513.000 1.036.000 1.530.000
Leverandørgjeld 39.000 48.000 146.000 209.000 241.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 42.000 231.000 156.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 278.000 647.000 745.000 968.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 368.000 1.024.000 1.110.000 1.390.000
Sum gjeld og egenkapital 730.000 820.000 2.120.000 2.429.000 2.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -20.000 -49.000 -137.000 -452.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.9 0.7
Soliditet 42.1 44.6 27.5 11.7 -7.8
Resultatgrad -4.6 -10.5 7.3 7.1 -4.8
Rentedekningsgrad -7.3 8.9 5.3 -1.8
Gjeldsgrad 1.4 1.2 2.6 7.6 -13.8
Total kapitalrentabilitet -9.7 -29.5 21.3 17.6 -10.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
STRØMLI HELGA RAGNHILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex