Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storneset Eiendom As
Juridisk navn:  Storneset Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Markveien 40 Markveien 40 Fax:
8402 Sortland 8402 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 821655242
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/2/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1450%
Egenkapital  
  
11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -62.000 -4.000
Egenkapital: 100.000 90.000
Regnskap for  Storneset Eiendom As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -31.000 -4.000
Driftsresultat -31.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -30.000 0
Finans -30.000 0
Resultat før skatt -62.000 -4.000
Skattekostnad 16.000 0
Årsresultat -46.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.159.000 0
Sum omløpsmidler 130.000 90.000
Sum eiendeler 1.289.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.000
Sum egenkapital 100.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 1.190.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -4.000
Driftskostnader -31.000 -4.000
Driftsresultat -31.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -30.000 0
Finans -30.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -46.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.159.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.159.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.159.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 57.000 88.000
Sum omløpsmidler 130.000 90.000
Sum eiendeler 1.289.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 0 -4.000
Sum egenkapital 100.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.190.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 90.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 7.8 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.9 0
Total kapitalrentabilitet -2.4 -4.4
Signatur
05.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex