Storneset AS
Juridisk navn:  Storneset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56353253
Leknesvegen 9 Leknesvegen 9 Fax: 56352111
5915 Hjelmås 5915 Hjelmås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 982207118
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 -29.000
Egenkapital: 4.424.000 4.625.000 5.127.000 5.130.000 5.131.000
Regnskap for  Storneset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -1.000 -29.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -3.000 -1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.509.000 3.509.000 4.888.000 5.088.000 5.110.000
Sum omløpsmidler 2.923.000 1.123.000 244.000 44.000 54.000
Sum eiendeler 4.432.000 4.632.000 5.132.000 5.132.000 5.164.000
Sum opptjent egenkapital 4.374.000 4.575.000 5.077.000 5.080.000 5.081.000
Sum egenkapital 4.424.000 4.625.000 5.127.000 5.130.000 5.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 4.000 2.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 4.432.000 4.631.000 5.131.000 5.132.000 5.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -1.000 -29.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -1.000 -29.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -3.000 -1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.509.000 3.509.000 4.888.000 5.088.000 5.110.000
Sum anleggsmidler 1.509.000 3.509.000 4.888.000 5.088.000 5.110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.923.000 1.123.000 244.000 44.000 50.000
Sum omløpsmidler 2.923.000 1.123.000 244.000 44.000 54.000
Sum eiendeler 4.432.000 4.632.000 5.132.000 5.132.000 5.164.000
Sum opptjent egenkapital 4.374.000 4.575.000 5.077.000 5.080.000 5.081.000
Sum egenkapital 4.424.000 4.625.000 5.127.000 5.130.000 5.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 7.000 4.000 2.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 4.000 2.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 4.432.000 4.631.000 5.131.000 5.132.000 5.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.915.000 1.117.000 240.000 42.000 21.000
Likviditetsgrad 1 365.4 187.2 6 22.0 1.6
Likviditetsgrad 2 365.4 187.2 6 22.1 1.7
Soliditet 99.8 99.9 99.9 100.0 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 0.0 -0.6
Signatur
01.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex