Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storhaug Pizza AS
Juridisk navn:  Storhaug Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51535545
Haugesundsgata 43 Haugesundsgata 43 Fax:
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984460279
Aksjekapital: 168.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 4/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.24%
Resultat  
  
668.51%
Egenkapital  
  
-37.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.833.000 7.380.000 7.305.000 7.447.000 7.409.000
Resultat: 1.391.000 181.000 34.000 4.000 225.000
Egenkapital: 218.000 347.000 209.000 184.000 181.000
Regnskap for  Storhaug Pizza AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.833.000 7.380.000 7.305.000 7.447.000 7.409.000
Driftskostnader -8.362.000 -7.178.000 -7.244.000 -7.430.000 -7.034.000
Driftsresultat 1.470.000 201.000 61.000 18.000 375.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -79.000 -21.000 -28.000 -14.000 -152.000
Finans -79.000 -21.000 -28.000 -14.000 -150.000
Resultat før skatt 1.391.000 181.000 34.000 4.000 225.000
Skattekostnad -320.000 -43.000 -8.000 0 -102.000
Årsresultat 1.071.000 138.000 25.000 3.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 986.000 769.000 906.000 993.000 218.000
Sum omløpsmidler 4.033.000 660.000 542.000 648.000 984.000
Sum eiendeler 5.019.000 1.429.000 1.448.000 1.641.000 1.202.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 179.000 41.000 16.000 13.000
Sum egenkapital 218.000 347.000 209.000 184.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 2.055.000 295.000 451.000 744.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.745.000 787.000 788.000 713.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.018.000 1.429.000 1.448.000 1.641.000 1.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.833.000 7.376.000 7.302.000 7.447.000 7.409.000
Andre inntekter 0 3.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 9.833.000 7.380.000 7.305.000 7.447.000 7.409.000
Varekostnad -2.957.000 -2.361.000 -2.266.000 -2.312.000 -2.301.000
Lønninger -2.984.000 -2.931.000 -3.067.000 -3.266.000 -2.910.000
Avskrivning -169.000 -137.000 -158.000 -102.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.252.000 -1.749.000 -1.753.000 -1.750.000 -1.741.000
Driftskostnader -8.362.000 -7.178.000 -7.244.000 -7.430.000 -7.034.000
Driftsresultat 1.470.000 201.000 61.000 18.000 375.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -79.000 -21.000 -28.000 -14.000 -152.000
Finans -79.000 -21.000 -28.000 -14.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 -150.000
Årsresultat 1.071.000 138.000 25.000 3.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 986.000 162.000 218.000 268.000 218.000
Sum varige driftsmidler 986.000 769.000 906.000 993.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 986.000 769.000 906.000 993.000 218.000
Varebeholdning 71.000 70.000 53.000 64.000 66.000
Kundefordringer 122.000 46.000 52.000 73.000 87.000
Andre fordringer 0 0 0 27.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.131.000 543.000 437.000 484.000 818.000
Sum omløpsmidler 4.033.000 660.000 542.000 648.000 984.000
Sum eiendeler 5.019.000 1.429.000 1.448.000 1.641.000 1.202.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 179.000 41.000 16.000 13.000
Sum egenkapital 218.000 347.000 209.000 184.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 8.000 9.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 246.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.055.000 295.000 451.000 744.000 8.000
Leverandørgjeld 295.000 251.000 287.000 262.000 296.000
Betalbar skatt 322.000 47.000 8.000 0 111.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 219.000 228.000 199.000 238.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 480.000 270.000 264.000 253.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 2.745.000 787.000 788.000 713.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.018.000 1.429.000 1.448.000 1.641.000 1.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.288.000 -127.000 -246.000 -65.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.8 0.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 0.7 0.6 0.9 1.0
Soliditet 4.3 24.3 14.4 11.2 15.1
Resultatgrad 14.9 2.7 0.8 0.2 5.1
Rentedekningsgrad 18.6 9.6 2.2 1.3 2.5
Gjeldsgrad 2 3.1 5.9 7.9 5.6
Total kapitalrentabilitet 29.3 14.1 4.2 1.1 31.4
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex