Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storfossen Bokollektiv AS
Juridisk navn:  Storfossen Bokollektiv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77020264
Jægervatnet Jægervatnet Fax: 77020283
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 979152043
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.56%
Resultat  
  
-27.46%
Egenkapital  
  
2.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 520.000 507.000 494.000 487.000 360.000
Resultat: 214.000 295.000 296.000 146.000 38.000
Egenkapital: 1.426.000 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000
Regnskap for  Storfossen Bokollektiv AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 520.000 507.000 494.000 487.000 360.000
Driftskostnader -244.000 -166.000 -195.000 -328.000 -317.000
Driftsresultat 276.000 341.000 300.000 160.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -62.000 -45.000 -4.000 -14.000 -9.000
Finans -62.000 -45.000 -4.000 -13.000 -5.000
Resultat før skatt 214.000 295.000 296.000 146.000 38.000
Skattekostnad -47.000 10.000 0 0 0
Årsresultat 167.000 305.000 296.000 146.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.442.000 2.277.000 1.021.000 1.000.000 984.000
Sum omløpsmidler 11.000 232.000 122.000 77.000 380.000
Sum eiendeler 3.453.000 2.509.000 1.143.000 1.077.000 1.364.000
Sum opptjent egenkapital 1.276.000 1.240.000 935.000 639.000 493.000
Sum egenkapital 1.426.000 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000
Sum langsiktig gjeld 1.780.000 1.020.000 0 167.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 99.000 57.000 122.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.453.000 2.509.000 1.142.000 1.078.000 1.364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 520.000 507.000 494.000 487.000 360.000
Driftsinntekter 520.000 507.000 494.000 487.000 360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -67.000 -65.000 -65.000 -74.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -177.000 -101.000 -130.000 -254.000 -275.000
Driftskostnader -244.000 -166.000 -195.000 -328.000 -317.000
Driftsresultat 276.000 341.000 300.000 160.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -62.000 -45.000 -4.000 -14.000 -9.000
Finans -62.000 -45.000 -4.000 -13.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 167.000 305.000 296.000 146.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 24.000 0 0 0
Fast eiendom 716.000 781.000 846.000 910.000 984.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 737.000 781.000 846.000 910.000 984.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.676.000 1.472.000 175.000 90.000 0
Sum anleggsmidler 3.442.000 2.277.000 1.021.000 1.000.000 984.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 10.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 222.000 122.000 72.000 380.000
Sum omløpsmidler 11.000 232.000 122.000 77.000 380.000
Sum eiendeler 3.453.000 2.509.000 1.143.000 1.077.000 1.364.000
Sum opptjent egenkapital 1.276.000 1.240.000 935.000 639.000 493.000
Sum egenkapital 1.426.000 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 167.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.780.000 1.020.000 0 167.000 367.000
Leverandørgjeld 32.000 11.000 16.000 21.000 203.000
Betalbar skatt 15.000 15.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 74.000 42.000 101.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 99.000 57.000 122.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.453.000 2.509.000 1.142.000 1.078.000 1.364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -236.000 133.000 65.000 -45.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0 2.3 2.1 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0 2.3 2.1 0.6 1.1
Soliditet 41.3 55.4 9 73.2 47.1
Resultatgrad 53.1 67.3 60.7 32.9 11.9
Rentedekningsgrad 4.5 7.6 7 11.4 5.2
Gjeldsgrad 1.4 0.8 0.1 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 8 13.6 26.3 14.9 3.4
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex