Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storfjordnytt
Juridisk navn:  Storfjord Bladlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70257850
Postboks 134 Olavsgata 8 Fax: 70257771
6211 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 960134311
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/14/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norddal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.13%
Resultat  
  
-83.1%
Egenkapital  
  
4.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.355.000 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000
Resultat: 24.000 142.000 -101.000 -9.000 36.000
Egenkapital: 408.000 390.000 257.000 358.000 367.000
Regnskap for  Storfjordnytt
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.355.000 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000
Driftskostnader -2.334.000 -2.244.000 -2.376.000 -2.283.000 -2.198.000
Driftsresultat 20.000 139.000 -102.000 -14.000 24.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 5.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 1.000 5.000 12.000
Resultat før skatt 24.000 142.000 -101.000 -9.000 36.000
Skattekostnad -7.000 -8.000 0 0 -12.000
Årsresultat 17.000 134.000 -101.000 -9.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 39.000 24.000 28.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.280.000 1.254.000 784.000 1.025.000 1.178.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.293.000 808.000 1.053.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 145.000 12.000 113.000 122.000
Sum egenkapital 408.000 390.000 257.000 358.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 901.000 902.000 551.000 695.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.292.000 808.000 1.053.000 1.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.833.000 1.899.000 1.792.000 1.788.000 1.743.000
Andre inntekter 522.000 483.000 483.000 481.000 480.000
Driftsinntekter 2.355.000 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000
Varekostnad -613.000 -607.000 -593.000 -566.000 -577.000
Lønninger -1.292.000 -1.211.000 -1.432.000 -1.346.000 -1.310.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -4.000 -5.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -419.000 -416.000 -347.000 -366.000 -303.000
Driftskostnader -2.334.000 -2.244.000 -2.376.000 -2.283.000 -2.198.000
Driftsresultat 20.000 139.000 -102.000 -14.000 24.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 5.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 1.000 5.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 134.000 -101.000 -9.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 25.000 10.000 15.000 4.000
Sum varige driftsmidler 15.000 25.000 10.000 15.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 28.000 39.000 24.000 28.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 263.000 195.000 232.000 329.000 248.000
Andre fordringer 49.000 76.000 75.000 77.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 969.000 982.000 477.000 618.000 871.000
Sum omløpsmidler 1.280.000 1.254.000 784.000 1.025.000 1.178.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.293.000 808.000 1.053.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 145.000 12.000 113.000 122.000
Sum egenkapital 408.000 390.000 257.000 358.000 367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 123.000 95.000 47.000 51.000
Betalbar skatt 7.000 8.000 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 111.000 126.000 127.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 688.000 659.000 331.000 521.000 636.000
Sum kortsiktig gjeld 901.000 902.000 551.000 695.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.292.000 808.000 1.053.000 1.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 352.000 233.000 330.000 350.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Soliditet 31.2 30.2 31.8 3 30.7
Resultatgrad 0.8 5.8 -4.5 -0.6 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 2.3 2.1 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.8 1 -12.4 -0.9 3.0
Signatur
12.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
12.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex