Storebø Service & Vedlikehold As
Juridisk navn:  Storebø Service & Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92020213
Hylkjebakken 43 Hylkjebakken 43 Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998637953
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.46%
Resultat  
  
-133.33%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 690.000 517.000 821.000 833.000 901.000
Resultat: -55.000 165.000 -80.000 -61.000 31.000
Egenkapital: 0 53.000 -106.000 -27.000 34.000
Regnskap for  Storebø Service & Vedlikehold As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 690.000 517.000 821.000 833.000 901.000
Driftskostnader -745.000 -351.000 -900.000 -895.000 -870.000
Driftsresultat -55.000 165.000 -79.000 -61.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -55.000 165.000 -80.000 -61.000 31.000
Skattekostnad 2.000 -5.000 0 0 -9.000
Årsresultat -53.000 160.000 -80.000 -61.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.000 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 157.000 164.000 94.000 129.000 258.000
Sum eiendeler 157.000 175.000 94.000 129.000 268.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 23.000 -136.000 -57.000 4.000
Sum egenkapital 0 53.000 -106.000 -27.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157.000 120.000 201.000 155.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 175.000 95.000 128.000 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 690.000 517.000 821.000 833.000 901.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 690.000 517.000 821.000 833.000 901.000
Varekostnad -21.000 -80.000 -105.000 -203.000 -52.000
Lønninger -557.000 -150.000 -589.000 -453.000 -602.000
Avskrivning -11.000 0 0 -10.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -121.000 -206.000 -229.000 -210.000
Driftskostnader -745.000 -351.000 -900.000 -895.000 -870.000
Driftsresultat -55.000 165.000 -79.000 -61.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -20.000
Årsresultat -53.000 160.000 -80.000 -61.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 11.000 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 0 11.000 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 11.000 0 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 11.000 26.000 74.000 0
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 21.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 148.000 63.000 33.000 221.000
Sum omløpsmidler 157.000 164.000 94.000 129.000 258.000
Sum eiendeler 157.000 175.000 94.000 129.000 268.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 23.000 -136.000 -57.000 4.000
Sum egenkapital 0 53.000 -106.000 -27.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 8.000 31.000 17.000 32.000
Betalbar skatt 0 3.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 40.000 86.000 90.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 81.000 68.000 84.000 48.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 120.000 201.000 155.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 175.000 95.000 128.000 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 44.000 -107.000 -26.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 0.5 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.4 0.5 0.8 1.2
Soliditet 0 30.3 -111.6 -21.1 12.7
Resultatgrad 31.9 -9.6 -7.3 3.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 2.3 -1.9 -5.7 6.9
Total kapitalrentabilitet 94.3 -83.2 -47.7 11.6
Signatur
24.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex