Storebø Maritim As
Juridisk navn:  Storebø Maritim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082300
Alfabygget 1 Storemyrshaugen 1 Fax:
5392 Storebø 5396 Vestre Vinnesvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 988579033
Aksjekapital: 33.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
34880.43%
Resultat  
  
-62.59%
Egenkapital  
  
56.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.546.000 276.000 332.000 375.000 462.000
Resultat: -3.151.000 -1.938.000 -646.000 -1.024.000 -413.000
Egenkapital: 43.786.000 27.937.000 29.875.000 18.520.000 13.545.000
Regnskap for  Storebø Maritim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.546.000 276.000 332.000 375.000 462.000
Driftskostnader -95.552.000 -589.000 -647.000 -1.005.000 -443.000
Driftsresultat 995.000 -313.000 -315.000 -630.000 20.000
Finansinntekter 309.000 211.000 4.000 7.000 22.000
Finanskostnader -4.456.000 -1.836.000 -335.000 -400.000 -455.000
Finans -4.147.000 -1.625.000 -331.000 -393.000 -433.000
Resultat før skatt -3.151.000 -1.938.000 -646.000 -1.024.000 -413.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.151.000 -1.938.000 -646.000 -1.024.000 -413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.427.000 11.961.000 8.869.000 7.635.000 7.815.000
Sum omløpsmidler 146.488.000 97.511.000 30.105.000 22.602.000 17.037.000
Sum eiendeler 161.915.000 109.472.000 38.974.000 30.237.000 24.852.000
Sum opptjent egenkapital -8.214.000 -5.063.000 -3.125.000 -2.480.000 -1.455.000
Sum egenkapital 43.786.000 27.937.000 29.875.000 18.520.000 13.545.000
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 0 0 0 8.320.000
Sum kortsiktig gjeld 116.598.000 81.535.000 9.100.000 11.717.000 2.987.000
Sum gjeld og egenkapital 161.916.000 109.472.000 38.975.000 30.237.000 24.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 274.000 276.000 332.000 375.000 462.000
Andre inntekter 96.273.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 96.546.000 276.000 332.000 375.000 462.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -190.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.362.000 -409.000 -467.000 -825.000 -263.000
Driftskostnader -95.552.000 -589.000 -647.000 -1.005.000 -443.000
Driftsresultat 995.000 -313.000 -315.000 -630.000 20.000
Finansinntekter 309.000 211.000 4.000 7.000 22.000
Finanskostnader -4.456.000 -1.836.000 -335.000 -400.000 -455.000
Finans -4.147.000 -1.625.000 -331.000 -393.000 -433.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.151.000 -1.938.000 -646.000 -1.024.000 -413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.913.000 11.388.000 8.638.000 7.345.000 7.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.027.000 11.561.000 8.869.000 7.635.000 7.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.427.000 11.961.000 8.869.000 7.635.000 7.815.000
Varebeholdning 133.103.000 86.819.000 24.071.000 11.891.000 8.614.000
Kundefordringer 9.000 10.000 0 9.000 112.000
Andre fordringer 4.818.000 9.926.000 19.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.558.000 757.000 6.015.000 10.698.000 8.312.000
Sum omløpsmidler 146.488.000 97.511.000 30.105.000 22.602.000 17.037.000
Sum eiendeler 161.915.000 109.472.000 38.974.000 30.237.000 24.852.000
Sum opptjent egenkapital -8.214.000 -5.063.000 -3.125.000 -2.480.000 -1.455.000
Sum egenkapital 43.786.000 27.937.000 29.875.000 18.520.000 13.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.087.000 9.065.000 8.855.000 8.613.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.532.000 0 0 0 8.320.000
Leverandørgjeld 18.031.000 410.000 233.000 2.722.000 2.591.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.377.000 0 11.000 382.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 116.598.000 81.535.000 9.100.000 11.717.000 2.987.000
Sum gjeld og egenkapital 161.916.000 109.472.000 38.975.000 30.237.000 24.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.890.000 15.976.000 21.005.000 10.885.000 14.050.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 3.3 1.9 5.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.7 1.0 2.9
Soliditet 2 25.5 76.7 61.2 54.5
Resultatgrad 1 -113.4 -94.9 -168.0 4.3
Rentedekningsgrad 0.2 -0.2 -0.9 -1.6 0.1
Gjeldsgrad 2.7 2.9 0.3 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.8 -0.1 -0.8 -2.1 0.2
Signatur
07.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex