Storebø Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Storebø Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90615467
Lindevika 8 Lindevika 8 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996426823
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.57%
Resultat  
  
-8.01%
Egenkapital  
  
5875%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.537.000 11.547.000 12.030.000 11.715.000 12.272.000
Resultat: 655.000 712.000 1.895.000 1.137.000 1.192.000
Egenkapital: 5.975.000 100.000 4.944.000 3.527.000 2.702.000
Regnskap for  Storebø Fus Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.537.000 11.547.000 12.030.000 11.715.000 12.272.000
Driftskostnader -11.512.000 -10.449.000 -9.741.000 -10.187.000 -10.699.000
Driftsresultat 1.024.000 1.099.000 2.289.000 1.529.000 1.574.000
Finansinntekter 11.000 4.000 6.000 18.000 40.000
Finanskostnader -380.000 -390.000 -400.000 -410.000 -422.000
Finans -369.000 -386.000 -394.000 -392.000 -382.000
Resultat før skatt 655.000 712.000 1.895.000 1.137.000 1.192.000
Skattekostnad -159.000 -177.000 -478.000 -312.000 -322.000
Årsresultat 496.000 535.000 1.417.000 825.000 870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.897.000 13.411.000 13.927.000 14.077.000 14.587.000
Sum omløpsmidler 10.165.000 9.160.000 9.197.000 7.567.000 6.583.000
Sum eiendeler 23.062.000 22.571.000 23.124.000 21.644.000 21.170.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 0 4.844.000 3.427.000 2.602.000
Sum egenkapital 5.975.000 100.000 4.944.000 3.527.000 2.702.000
Sum langsiktig gjeld 14.674.000 15.085.000 15.490.000 15.883.000 16.263.000
Sum kortsiktig gjeld 2.413.000 7.386.000 2.691.000 2.235.000 2.205.000
Sum gjeld og egenkapital 23.062.000 22.571.000 23.125.000 21.645.000 21.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.536.000 11.486.000 12.030.000 11.715.000 12.272.000
Andre inntekter 1.000 61.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.537.000 11.547.000 12.030.000 11.715.000 12.272.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.393.000 -8.414.000 -7.935.000 -8.404.000 -8.569.000
Avskrivning -559.000 -559.000 -546.000 -545.000 -665.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.560.000 -1.476.000 -1.260.000 -1.238.000 -1.465.000
Driftskostnader -11.512.000 -10.449.000 -9.741.000 -10.187.000 -10.699.000
Driftsresultat 1.024.000 1.099.000 2.289.000 1.529.000 1.574.000
Finansinntekter 11.000 4.000 6.000 18.000 40.000
Finanskostnader -380.000 -390.000 -400.000 -410.000 -422.000
Finans -369.000 -386.000 -394.000 -392.000 -382.000
Konsernbidrag 0 -5.379.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 496.000 535.000 1.417.000 825.000 870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 188.000 142.000 99.000 62.000 27.000
Fast eiendom 12.710.000 13.269.000 13.828.000 14.016.000 14.560.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.710.000 13.269.000 13.828.000 14.016.000 14.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.897.000 13.411.000 13.927.000 14.077.000 14.587.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.836.000 8.907.000 8.916.000 7.267.000 6.273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 329.000 254.000 281.000 300.000 310.000
Sum omløpsmidler 10.165.000 9.160.000 9.197.000 7.567.000 6.583.000
Sum eiendeler 23.062.000 22.571.000 23.124.000 21.644.000 21.170.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 0 4.844.000 3.427.000 2.602.000
Sum egenkapital 5.975.000 100.000 4.944.000 3.527.000 2.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 238.000 201.000 169.000 136.000 102.000
Gjeld til kredittinstitutt 220.000 5.599.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.674.000 15.085.000 15.490.000 15.883.000 16.263.000
Leverandørgjeld 286.000 249.000 625.000 228.000 327.000
Betalbar skatt 205.000 0 515.000 347.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 105.000 108.000 113.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.580.000 1.434.000 1.443.000 1.547.000 1.396.000
Sum kortsiktig gjeld 2.413.000 7.386.000 2.691.000 2.235.000 2.205.000
Sum gjeld og egenkapital 23.062.000 22.571.000 23.125.000 21.645.000 21.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.752.000 1.774.000 6.506.000 5.332.000 4.378.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.2 3.4 3.4 3.0
Likviditetsgrad 2 4.2 1.2 3.4 3.4 3.0
Soliditet 25.9 0.4 21.4 16.3 12.8
Resultatgrad 8.2 9.5 1 13.1 12.8
Rentedekningsgrad 2.7 2.8 5.7 3.8 3.8
Gjeldsgrad 2.9 224.7 3.7 5.1 6.8
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.9 9.9 7.1 7.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex